Hoppa till huvudinnehållet

Symtom på stressrelaterad ohälsa liknar ofta symtomen på riskbruk av alkohol.

Bild: Istock

Alkohol och droger

Symtom på skadligt bruk misstolkas som stress

Organisationer som vill motverka riskbruk av alkohol bör rikta sina insatser mot hela arbetsgruppen snarare än att satsa allt på de individer som redan har problem. Det anser Kristina Sundqvist som är expert på prevention av skadligt bruk i arbetslivet.

I Sverige är alkohol den enskilt största faktorn bakom ohälsa och för tidig död och en av de största kostnaderna för vården. Även i arbetslivet får skadligt bruk av alkohol stora konsekvenser. Utöver att den som drabbas inte kan prestera på topp handlar det också om ökad risk för olyckor och skador.

– I mer än vart tionde arbetsrelaterat dödsfall hittar man alkohol i blodet. Många är på jobbet som kanske inte skulle vara det egentligen, sa Kristina Sundqvist, forskare vid psykologiska institutionen Stockholms universitet, när hon föreläste på arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet nyligen.

Preventionsparadoxen

Ett vanligt angreppssätt när det handlar om alkoholrelaterade frågor på arbetsplatsen är att fokusera på de individer som redan har ett risk- eller missbruk. De får självfallet inte lämnas i sticket, säger Kristina Sundqvist. Men arbetsgivaren når betydligt längre om insatserna i stället riktas mot hela arbetsgruppen. Något hon kallar preventionsparadoxen.

– Det finns ingen alkoholkonsumtion som är helt riskfri. På en arbetsplats hamnar de flesta runt ett medelvärde vad gäller konsumtion. Men eftersom den gruppen är så stor så kommer arbetsplatsen få konsekvenser av deras drickande. Att rikta sina insatser på de som har en måttlig men ändå viss risk gör att man flyttar normalfördelningskurvan så att den stora massan får en lägre risk.

Alkoholproblem misstas för stress

Att påverka inställningen till alkohol går inte från en dag till en annan betonar Magnus Nyqvist på företagshälsovårdsbolaget Feelgood. Men en bra start är att plocka in frågor om alkohol när man pratar om hälsa generellt. Då blir det också lättare för chefen att ta tidiga samtal med medarbetare som inte verkar må bra. För en sak som många missar enligt honom är att tidiga signaler på riskbruk är de samma som för stressrelaterad ohälsa.

– Det gör att många chefer tolkar det de ser hos en medarbetare som symtom på stress. Vi behöver tänka att det lika gärna kan vara alkoholrelaterat. Det finns en samsjuklighet när det gäller psykisk ohälsa och alkohol och det är sällan som alkohol är den enda förklaringen till varför någon mår dåligt och inte presterar som vanligt, sa Magnus Nyqvist som också deltog på seminariet om alkoholprevention.  

Exempel på insatser kan vara att se över alkoholkulturen.

– Serveras det alkohol i jobbsammanhang och är det ok att komma bakfull till jobbet? Och om det finns en policy kring alkohol på jobbet känner då alla till den? Hur ser den sociala kontrollen ut, träffar cheferna sina medarbetare så att de faktiskt ser hur medarbetarna mår?

TIPS

Förebygg skadligt bruk på arbetsplatsen

  • Behovsinventering Gör en noggrann lägesanalys för att ta reda på vilka riskfaktorer ni har. Till exempel, bjuds det ofta på alkohol i jobbsammanhang? Är det ok att komma bakfull till jobbet?
  • Skapa en tydlig process och struktur Fundera över vad det är ni vill uppnå (till exempel minskad korttidsfrånvaro) och beskriv de steg ni behöver ta för att nå dit.
  • Skapa delaktighet Oberoende av vad det är för insats som ska göras är delaktighet a och o för att lyckas. Medarbetarna är experter på sin egen arbetsmiljö.
  • Utvärdera kontinuerligt Utvärdera inte bara i slutet utan stäm av under resans gång hur ni ligger till. Om något inte fungerar som ni tänkt behöver ni stanna upp och fundera över varför.
  • Gör en plan för implementeringen Vilka ska göra vad och när.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Alkohol och droger

Senaste om Hälsa