Hoppa till huvudinnehållet

Jobbsnackis – stressmuskeln

Finns det verkligen en stressmuskel? Hör forskaren Dan Hasson förklara stress i jobbsnackis-filmen, och prata sedan om vad ni kan förbättra på er arbetsplats.

Diskussionsfrågor:

  • Vilka av de symptom på stress som beskrives i filmen har ni upplevt?
  • Vad har ni för exempel på återhämtning?
  • Hur ser ni på balansen mellan stress och återhämtning på arbetsplatsen?

Gör så här

Avsätt cirka 20–40 min vid något av era gemensamma möten, till exempel en arbetsplatsträff, personalmöte eller en kick-off. Fokusera på ett ämne i taget.

  • Titta tillsammans på en film (2 minuter). Filmerna finns också med engelsk text. 
  • Diskutera det ni sett i mindre grupper om 2–6 personer. Ta gärna hjälp av de diskussionsfrågor som finns vid respektive jobbsnackis. Avsätt 10–15 minuter.
  • Låt grupperna berätta för hela gruppen vad de pratat om. Avsätt 5–10 minuter per grupp.
  • Skriv gärna ned de förslag till förbättringar som har kommit fram. Bestäm hur ni ska jobba vidare med dem.