Hoppa till huvudinnehållet

Jobbsnackis – Gränsen mellan jobb och fritid

Inom många yrken är det inte längre självklart när man jobbar och när man är ledig, eftersom gränserna suddats ut. Titta på klippet med arbetsmiljöforskaren Calle Rosengren och samtala sedan om hur ni vill ha det på er arbetsplats.

Diskussionsfrågor

  • Hur tydliggör ni gränsen mellan jobb och fritid på er arbetsplats?
  • Vad är det som styr när ni jobbar respektive är lediga?
  • Hur kan ni förbättra ert sätt att hantera gränsen mellan jobb och fritid?

Gör så här

Avsätt cirka 20–40 min vid något av era gemensamma möten, till exempel en arbetsplatsträff, personalmöte eller en kick-off. 

  • Titta tillsammans på filmen (2 minuter).
  • Diskutera det ni sett i mindre grupper om 2–6 personer. Ta gärna hjälp av de diskussionsfrågor som finns vid respektive jobbsnackis. Avsätt 10–15 minuter.
  • Låt grupperna berätta för hela gruppen vad de pratat om. Avsätt 5–10 minuter per grupp.
  • Skriv gärna ned de förslag till förbättringar som har kommit fram. Bestäm hur ni ska jobba vidare med dem.
Hitta på sidan