Hoppa till huvudinnehållet

Stress i arbetet

I många situationer är stress en positiv reaktion som man inte vill vara utan. Stress kan ge extra kraft inför en viktig uppgift, som till exempel en tävling eller ett framträdande. Sinnena skärps, man blir mer fokuserad och prestationsförmågan ökar.

Det är när kraven blir större än förmågan att klara av dem som stressen blir negativ. De negativa effekterna ökar om stressen pågår under lång tid utan att man kan återhämta sig eller om påfrestningen är mycket stor, till exempel vid en olyckshändelse eller hot och våld.

Arbetsrelaterad stress

Arbete och privatliv bildar en helhet, och oavsett om det är arbetssituationen eller privatlivet som orsakar stressen påverkas man av den både på jobbet och hemma. Stressen påverkar också arbetsgruppen och hela organisationen. På de här sidorna fokuserar vi på arbetsrelaterad stress. Det handlar om hur kraven i arbetet och arbetsorganisationen påverkar de anställda, men också hur de anställdas hälsa och välbefinnande påverkar arbetet.

Orsakerna till stress på arbetet kan vara många och olika personer påverkas på olika sätt. En arbetsuppgift som ger upphov till stress för en person kanske inte är stressande för någon annan. Exempel på sådant som kan orsaka stress är hög arbetsbelastning, otydligt uppdrag, dåligt stöd från omgivningen, återkommande förändringar eller att man inte har möjlighet att påverka situationen.

Gör något åt onödig stress på jobbet

Det går att göra något åt för hög stress på jobbet. Allra bäst är det att agera förebyggande och förhindra stress redan innan den uppstår. Men även när stressen är ett faktum kan den hejdas, ibland med enklare medel än man kanske tror. En arbetssituation är komplex, och ofta når man bäst resultat genom samarbete chefer, skyddsombud och kollegor emellan. Att ringa in orsakerna till stress, till exempel med hjälp av Enkät om OSA, brukar vara en bra början.

OSA i praktiken

OSA i praktiken

Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och hur du kan jobba praktiskt.

OSA-utbildning

4.500 kr exkl moms

Tips om mer information

Hitta på sidan

Håll dig uppdaterad om arbetsmiljö

Här får du ta del av det allra senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar som ger inspiration, ny forskning och användbara tips.