Hoppa till huvudinnehållet

Krishantering på arbetsplatsen

Det måste finnas en plan för hur man ska agera i en krissituation på arbetsplatsen. I krisplanen med tillhörande rutiner beskrivs vem som ska göra vad.

De som ansvarar för krisarbetet utgör en krisgrupp och ska ha resurser och tillräckliga kunskaper för att klara uppgiften. När något allvarligt inträffat samlas krisgruppen och krisplanen träder i kraft.

Checklista för krishantering

Använd checklistan för att undersöka arbetsplatsens beredskap inför krissituationer. Frågora handlar bland annat om hur arbetet med krishantering är organiserat och om rutiner och dokument finns på plats.

Till checklistan

Krisgrupp

En krisgrupp är en utsedd och förberedd resurs som aktiveras vid en kris. Krisgruppen ska ha kunskap, resurser och befogenheter att leda arbetsplatsen genom krisen. Krisgruppen har en tydlig rollfördelning med uttalade ansvar och mandat. De arbetar ofta nära ledningsgruppen.

Krisgruppen och behovet av den ser olika ut på olika arbetsplatser. En verksamhet som kontinuerligt utsätts för allvarliga händelser, som polis eller brandkår, brukar ha en intern aktiv krisgrupp. Ett mindre företag med få incidenter har ofta en vilande krisgrupp som tar hjälp av externa resurser om det behövs. I de fall man inte har en krisgrupp är det viktigt att i förväg bestämma vem som avgör och agerar när externa resurser behöver kallas in. Ofta är det ett ansvar som ligger på HR eller ledningen.

Krisgrupp - mall att fylla i (komplettera med externa aktörer)

Krisplan och andra viktiga dokument

Krisgruppens förebyggande arbete består bland annat av att ta fram en krisplan – en vägledning om vad som ska göras och vad som är viktigt att tänka på vid en krissituation. Krisplanen kompletteras med mer detaljerade rutiner.

Exempel på krisplan

En annan viktig del är att skapa kontaktlistor till närstående och externa aktörer som polis, företagshälsa och arbetsrättsjurist. Se till att hålla listorna uppdaterade. Det kan vara klokt att skapa grupplistor i telefonen för mass-sms till exempelvis anställda.

Telefonlista närstående

Formulär för telefonlista larm och krisstöd

Krissituationer och rutiner

Gör en risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera krissituationer som kan bli aktuella på er arbetsplats. Exempel på kriser på arbetsplatsen är en anställds död, allvarlig arbetsplatsolycka, hot, våld och varsel. Vad är realistiskt på er arbetsplats? För varje krissituation tar ni fram rutiner som anger vad som ska göras och i vilken ordning.

Exempel på rutin: Anställds död

Exempel på rutin: Rån, hot och våld

Både krisplan och rutiner tas med fördel fram av krisgruppen innan något har hänt, i normala förhållanden då alla är klartänkta och har förmåga att överblicka vad som kan komma att krävas vid en kris.

Utbilda, informera och öva

Utbilda och se till att de som ansvarar för en åtgärd i en krissituation har kunskaper att utföra uppgiften. Det är också viktigt att informera alla medarbetare om arbetsplatsens arbete med krishantering - vad som gäller, vem som är ansvarig, viktiga rutiner och dokument. Öva regelbundet.

Utvärdering och lärdomar

När krisen är över är det klokt att utvärdera ert krisarbete och dra lärdomar inför framtiden. 

Externa länkar

Hitta på sidan

Håll dig uppdaterad om arbetsmiljö

Här får du ta del av det allra senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar som ger inspiration, ny forskning och användbara tips.

 

Prenumerera kostnadsfritt