Hoppa till huvudinnehållet

Rörelse och variation på jobbet

Kroppen mår bäst av variation, och att bryta stillasittandet ett par minuter ger tydliga hälsovinster. Det kan räcka med så enkla saker som en tur till kaffebryggaren. Mer rörelse får dig att må ännu bättre. Därför är det viktigt att arbetsgivaren uppmuntrar rörelse och variation under arbetsdagen. Så haka på och rör dig så mycket du kan!

Tips till arbetsgivaren

Här är några saker du kan göra för att uppmuntra dina medarbetare till rörelse i samband med arbetsdagen.

 • Planera arbetsmiljön för att skapa rörelse.​
 • Häng upp gummiband för att stimulera till rörelse.
 • Gör det möjligt att hålla promenadmöte eller ståmöte.
 • Uppmuntra till rörelsepauser.
 • Låt rörelse ingå i företagskulturen.

Tips till arbetstagaren

Här är några saker du som medarbetare kan göra för att få in mer rörelse i samband med arbetsdagen.

 • Rör dig till och från jobbet om du har möjlighet.
 • Använd gympaskor till och från jobbet​ så ökar chansen att du blir aktiv.
 • Varva sittande och stående flera gånger varje dag.
 • Ta en lunchpromenad.
 • Sätt upp mål, till exempel antal steg och trappor.​
 • Boka promenadmöten med kollegor.
 • Peppa varandra att röra er mer!

Regler om belastningsergonomi

Föreskrifterna om belastningsergonomi anger hur arbetet ska planeras och utföras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller till exempel obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete. Men också att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren ska kunna påverka sin egen arbetssituation tillräckligt mycket för att kunna åstadkomma rörelsevariation och återhämtning.

Belastningsergonomi AFS 2012:2 (Arbetsmiljöverket)

Ergonomi på rätt sätt

Att arbeta med ergonomiska frågor ingår i det systematiska arbetsmiljöarbete som varje arbetsgivare ska bedriva.Ta hjälp av metoden Ergonomi på rätt sätt för att undersöka vilka ergonomiska risker som finns på ditt jobb. Metoden bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1 och består av mallar för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera riskerna.

Ergonomi på rätt sätt

Mer om systematiskt arbetsmiljöarbete 

Kunskap och forskning om rörelse i vardagen

Vilka är effekterna av långvarigt stillasittande på jobbet? (Webbinarium arrangerat av Myndigheten för arbetsmiljökunskap – Mynak) 

Sittande, stående och gående arbete (Arbetsmiljöverket)

Rekommendationer för fysisk aktivitet och stillasittande (Folkhälsomyndigheten)

Artiklar från tidningen Arbetsliv

Här hittar du artiklar som handlar om rörelse i någon form och som är publicerade i tidningen Arbetsliv under perioden april 2020 till augusti 2021.

Hitta på sidan