Hoppa till huvudinnehållet
Stängt för underhåll 22 februari 07.00-09.00

På grund av serverunderhåll ligger webben nere torsdag 22 februari 07.00-09.00.

Manuell hantering

Det traditionella kroppsarbetet med att lyftan, bära, dra och släpa kallas ofta med ett sammanfattande begrepp för Manuell hantering. Riskabla faktorer kan vara krävande fysisk styrka, arbetsställning, graden av precision i hanteringen eller stress. 

Vanliga manuella arbetsuppgifter kan vara att plocka varor, fylla på råvaror i manskin eller blandare, förflytta personer, skjuta och dra vagnar, servera mat och dryck samt använda handhållna maskiner eller verktyg.

Undersöka och åtgärda

Se till att riskbedöma all manuell hantering för att kartlägga vilka moment som innebär risk för belastningsbesvär. Därefter åtgärdar ni dem och följer upp så att åtgärderna har fått den effekt det var tänkt.

Åtgärderna bör genomföras i syfte att i första hand undvika den manuella manteringen helt och hållet. Därefter ska man minska de risker som finns kvar med hjälp av exempelvis arbetsutrustning, hjälpmedel och arbetsorganisation. Slutligen ska arbetstagarna utbildas och informeras om arbetsteknik och hantering av arbetsutrustning och hjälpmedel.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Manuella lyft, skjuta och dra tung last

Samtliga Prevents checklistor