Hoppa till huvudinnehållet

Repetitivt arbete

Repetitivt arbete innebär att man utför en eller några få arbetsuppgifter, med liknande arbetsrörelser, om och om igen under en stor del av arbetsdagen. Samtidigt som händer och armar ständigt är i rörelse stabiliseras axelleden av statiskt muskelarbete. Även om tiden för varje arbetsmoment är kort sker rörelserna i sådan omfattning att arbetstagaren kan drabbas av besvär i rörelseorganen. 

Undersök och åtgärda

Se till att riskbedöma repetitiva arbetsmoment för att kartlägga vilka moment som innebär risk för belastningsbesvär. Därefter åtgärdar ni dem och följer upp så att åtgärderna har fått den effekt det var tänkt. 

Det räcker sällan med enbart fysiska eller tekniska åtgärder, om arbetet inte helt mekaniseras. I första hand gäller det snarare att minska graden av upprepning och begränsa den tid som den enskilda arbetstagaren utför den typen av arbete. Genom att ändra hur arbetet är upplagt kan arbetstagarna få ökade möjligheter till variation, delaktighet och utveckling. 

Vanliga åtgärder

Här är tre exempel på vanliga åtgärder

  • Arbetsrotation innebär att man byter mellan arbetsuppgifter med likartat innehåll. Införs arbetsväxling är det viktigt att den verkligen varierar belastningen. arbetsrotation för att att motverka skadlig fysisk belastning har dock ofta begränsad effekt.
  • Arbetsutvidgning innebär att flera olika arbetsuppgifter förs samman, och där även kompletterande arbetsuppgifter, som till exempel underhåll och rengöring, även kan ingå. Varje person utför en större del av ett produktionsflöde än tidigare. 
  • Arbetsberikning innebär att arbetstagaren har bredare arbetsuppgifter med olika skicklighets- och kvalifikationskrav, till exempel genom att man tillför moment som viss planering av arbetets uppläggning, kontroll av arbetsresultat eller kundkontakter.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Repetitivt, starkt styrt och bundet arbete

Samtliga Prevents checklistor

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.