Hoppa till huvudinnehållet
Stängt för underhåll 22 februari 07.00-09.00

På grund av serverunderhåll ligger webben nere torsdag 22 februari 07.00-09.00.

Tunga lyft

Tunga lyft sliter på kroppen. För att undvika för stor belastning är det viktigt att ha praktiska och fungerande lyfthjälpmedel. Tänk på att lyfta med böjda knän eftersom lyft med raka knän eller för djupt huksittande kan ge risk för rygg- respektive knäskador.

Fyra viktiga kom-ihåg för lyft

  • undvik tunga lyft om det går
  • använd tekniska hjälpmedel
  • håll bördan nära kroppen
  • undvik att lyfta och vrida samtidigt.

Undersöka och åtgärda

Se till att riskbedöma alla typer av lyft för att kartlägga vilka moment som innebär risk för belastningsbesvär. Därefter åtgärdar ni dem och följer upp så att åtgärderna har fått den effekt det var tänkt.

I första hand ska tunga lyft undvikas så långt det går. Om lyft inte kan undvikas ska man vidta de åtgärder som behövs för att utforma bördor, laster, hjälpmedel och arbetsorganisation på ett så bra sätt som möjligt. Slutligen ska de anställda få tillräcklig utbildning och kunskaper  för att kunna bidra till att riskerna minskas.

Förflytta personer

Förflyttningar och lyft av personer förekommer bland annat inom hälso- och sjukvård, omsorg, färdtjänst, förskolan och inom polis- och väktaryrket. Det kan handla om att lyfta upp ett barn på skötbordet eller förflytta en person från rullstolen till sängen. Här har vi samlat viktiga saker att tänka på för att undvika olyckor och belastningsbesvär.

Förflytta personer

Hitta på sidan