Hoppa till huvudinnehållet

Ogynnsam arbetsställning

Att större delen av tiden kan arbeta i en upprätt arbetsställning med sänkta axlar och överarmarna nära överkroppen är bra för kroppen. Man ska undvika långvarigt och ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål, liksom arbete med händerna över axelhöjd eller under knähöjd. Detsamma gäller arbete som innebär kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar.

Ogynnsamma arbetsställningar och rörelser kan vara:

  • belastade leder som är kraftigt böjda, sträckta eller roterade
  • felaktig arbetshöjd
  • enbart stående arbete
  • enbart sittande arbete.

Undersök och åtgärda

Gör en riskbedömning av de arbetsställningar som förekommer på arbetsplatsen för att kartlägga vilka arbetsmoment som innebär risk för belastningsbesvär. Därefter åtgärdar ni dem och följer upp så att åtgärderna har fått den effekt det var tänkt.

Arbetsgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt se till att de anställda kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen.

Förflytta personer

Förflyttningar och lyft av personer förekommer bland annat inom hälso- och sjukvård, omsorg, färdtjänst, förskolan och inom polis- och väktaryrket. Det kan handla om att lyfta upp ett barn på skötbordet eller förflytta en person från rullstolen till sängen. Här har vi samlat viktiga saker att tänka på för att undvika olyckor och belastningsbesvär.

Förflytta personer

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.