Hoppa till huvudinnehållet

Den dystra trenden håller i sig för svenska handlare. Utöver tuffa ekonomiska tider blir svenska handlare allt mer brottsutsatta.

Bild: Coop

Hot och våld

Höga matpriser skapar otrygg arbetsmiljö i butik

Med inflation och ökade priser ökar också stölder och andra brott i handeln. Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att fler butiker varit utsatta det första kvartalet i år jämfört med de tre sista månaderna 2022. En ökning som också påverkar arbetsmiljön negativt.

Svensk Handel har ett säkerhetsindex som sammanfattar brottsutsattheten i handeln. Den senaste mätningen som gäller årets första kvartal visar att 47 procent av butikerna utsattas för brott eller hotfullt beteende. Det är en ökning med tre procent jämfört med slutet av 2022.

Porträtt Nina Jelver
Nina Jelver, säkerhetschef, Svensk Handel
Bild: Svensk Handel

– Det är nästan varannan och det som är värre är att 69 procent av utsatta handlare väljer att inte anmäla till polisen och det är en ökning. En majoritet avstår för att de anser att det inte är någon idé då ärenden läggs ned för snabbt, säger Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.

Stöld och ringa stöld svarar för en stor del av brotten, 39 procent. Medan hotfullt beteende från besökare och kunder utgör 20 procent och då är det hot i andra situationer än vid stölder.

Trygghetsbarometern omfattar flera branscher och det går inte att se hur det ser ut bransch för bransch. Men tidigare underökningar visar att dagligvaruhandeln är utsatt. Inflation och ökade priser har gjort dyrare varor som smör och kött extra stöldbegärliga.

Till slut behöver självskanningskassorna stängas

De ökade stölderna har också gjort att flera butiker valt att stänga sina självskanningskassor. Det är lättare att låta en dyr vara slinka ned i väskan utan att skanna den när ingen ser på. Tanken med kassorna har varit att spara tid för kunderna genom att minska köerna och även att kunna ha mer personal ute i butikerna. Men det har visat sig att det inte alltid är så effektivt då det krävs personal vid självskanningen för att hjälpa kunder och ha bättre kontroll över stölder.

– Det är enskilda butiker som har större problem med det än andra. Läget har till viss del betydelse, till exempel butiker som ligger nära skolor kan ha problem. Men den generella trend vi ser är att det är fler som öppnar upp för självutcheckning.

Stölderna som sker i butik kan delas upp i två kategorier. Det är dels mindre stölder där en kund hoppar över att skanna och betala för en vara dels systematiska stölder av stora partier med syfte att sälja vidare.

– Vi kan se att man går in och länsar en hel köttdisk. Den typen av stölder har ökat kraftigt och det går inte längre att ha stöldbegärliga varor framme.

Vill göra det svårare att sälja vidare varor

För att komma till rätta med den här typen av stölder vill Svensk Handel att kommunerna ska göra fler spårbarhetskontroller hos livsmedelsgrossister, butiker och restauranger så att det ska bli svårare att sälja stöldgods vidare.

Den ökade risken att utsättas för brott påverkar arbetsmiljön negativt för både personal och butiksägare.

– Stölder, hot, kränkningar och trakasserier som ökar ger en sämre arbetsmiljö för handeln, säger Nina Jelver.

Hon anser att handeln redan gör mycket för att förbättra säkerheten men önskar att fler insatser gjordes från samhällets och polisens sida.

bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Hot och våld

Senaste om Mer om arbetsmiljö