Hoppa till huvudinnehållet

Jobba med checklistorna

Prevents checklistor passar bra att använda vid skyddsrond. De kan användas av ansvarig chef eller arbetsledare tillsammans med skyddsombudet. De kan också användas av arbetsmiljökonsulter som hjälper sina kunder.

Checklistorna kan användas i olika sammanhang och verksamheter. Vissa är lämpliga för skyddsronden på det fasta arbetsstället och andra när ett arbete utförs på en tillfällig arbetsplats. Vissa checklistor används för att gå igenom arbetssätt, riktlinjer, rutiner och kunskap inom arbetsmiljö.

Hitta rätt checklista

Checklistorna är sorterade under Ämne och Bransch, som i sin tur består av olika ämnesområden och branscher. Du kan avgränsa (filtrera) ditt urval genom att bocka för ett eller flera ämnesområden och branscher.

Det finns några checklistor som kan användas av i stort sett alla verksamheter. Du hittar dem under Bransch/För alla branscher.

Under Bransch visas de flesta checklistorna än så länge i pdf-format. Så småningom kommer de visas på samma sätt som checklistorna under Ämne. En checklista för en bransch består vanligen av flera olika ämnesområden.

Under Ämne/Allmän skyddsrond finns allmänna checklistor som innehåller flera ämnesområden. För att checklistorna inte ska bli alltför långa är vissa frågor borttagna jämfört med motsvarande enskilda ämneschecklistor.

Några av checklistorna under ämnesområdet Ansvar och rutiner samt Organisatorisk och social arbetsmiljö används för att gå igenom verksamhetens arbetsmiljöarbete. De används alltså inte som protokoll vid traditionell skyddsrond, utan är ett stöd i hur själva arbetsmiljöarbetet organiseras. Använd söket för att hitta rätt checklista. 

Att fylla i och spara checklistor

Checklistorna kan fyllas i på mobilen, surfplattan eller datorn.

När du börjar fylla i en checklista visas ett fönster där du anger din mejladress. Det du fyller i sparas automatiskt, och du kan använda länken du får per mejl för att fortsätta fylla i checklistan vid ett senare tillfälle.

Checklistan innehåller frågor som besvaras med Ja eller Nej. Om en fråga inte är relevant kan du hoppa över den genom att bocka för Ej relevant. Då visas inte riskbedömningen under frågan.

Frågorna har ofta kompletterande information som du kan se om du klickar på i-symbolen.

Checklistorna innehåller länkar till relevanta lagar eller föreskrifter.

Riskbedömningen sorterar in riskerna i tre nivåer: Låg, Medel, eller Hög. Ibland kan man behöva ta hjälp av en arbetsmiljökonsult för att till exempel mäta bullernivån innan man kan avgöra hur hög en risk är.

riskbedomning.jpg

Läs mer om riskbedömning

Vid varje fråga finns möjlighet att skriva in en kommentar och eventuella åtgärder.

Slutligen anges vem som är ansvarig för åtgärden och när den ska vara genomförd. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan. Det krävs för alla verksamheter som har anställda, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Länken till checklistan kan förslagsvis sparas i er dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det går också att skriva ut checklistan eller spara som pdf.

Till alla checklistor

Hitta på sidan