Hoppa till huvudinnehållet

Så använder du checklistorna

Prevents checklistor passar bra att använda vid skyddsrond. De kan användas av ansvarig chef eller arbetsledare tillsammans med skyddsombudet. De kan också användas av arbetsmiljökonsulter som hjälper sina kunder.

Checklistorna kan användas i olika sammanhang och verksamheter. Vissa är lämpliga för skyddsronden på det fasta arbetsstället och andra när ett arbete utförs på en tillfällig arbetsplats. Vissa checklistor används för att gå igenom arbetssätt, riktlinjer, rutiner och kunskap inom arbetsmiljö.

Att fylla i och spara checklistor

Checklistorna kan fyllas i på mobilen, surfplattan eller datorn.

När du börjar fylla i en checklista visas ett fönster där du anger din mejladress. Det du fyller i sparas automatiskt, och du kan använda länken du får per mejl för att fortsätta fylla i checklistan vid ett senare tillfälle. Om du har eller skapar ett konto med samma mejladress kan du hitta länken till checklistan på "Mina sidor". 

Checklistan innehåller frågor som besvaras med Ja eller Nej. Om en fråga inte är relevant kan du hoppa över den genom att bocka för Ej relevant. Då visas inte riskbedömningen under frågan.

Frågorna har ofta kompletterande information som du kan se om du klickar på i-symbolen.

Checklistorna innehåller länkar till relevanta lagar eller föreskrifter.

Riskbedömningen sorterar in riskerna i tre nivåer: Låg, Medel, eller Hög. Ibland kan man behöva ta hjälp av en arbetsmiljökonsult för att till exempel mäta bullernivån innan man kan avgöra hur hög en risk är.

riskbedomning.jpg

Läs mer om riskbedömning

Vid varje fråga finns möjlighet att skriva in en kommentar och eventuella åtgärder.

Slutligen anges vem som är ansvarig för åtgärden och när den ska vara genomförd. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan. Det krävs för alla verksamheter som har anställda, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Länken till checklistan kan förslagsvis sparas i er dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det går också att skriva ut checklistan eller spara som pdf. Om du har eller skapar ett konto på prevent.se med samma mejladress kan du hitta länken till checklistan på "Mina sidor". 

Till alla checklistor

Logga in/Till Mina sidor

Skapa konto på prevent.se