Hoppa till huvudinnehållet

Så använder du checklistorna

Prevents checklistor passar bra att använda vid skyddsrond. De kan användas av ansvarig chef eller arbetsledare tillsammans med skyddsombudet. Här får du lite praktisk information, till exempel hur ni kan dela checklistan, skapa handlingsplan och dokumentera.

Checklistorna kan användas i olika sammanhang och verksamheter. Vissa är lämpliga för skyddsronden på det fasta arbetsstället och andra när arbetet utförs på en tillfällig arbetsplats. Vissa checklistor kan användas för att gå igenom arbetssätt, riktlinjer, rutiner och kunskap inom arbetsmiljö. Checklistorna är anpassade för mobilen, surfplattan och datorn.

Skapa konto eller logga in

När du ska använda en checklista behöver du skapa ett konto eller logga in på prevent.se. Det du fyller i sparas automatiskt, och länken till din påbörjade checklista sparas på Mina sidor. Vill du fortsätta att fylla i checklistan vid ett senare tillfälle loggar du in på prevent.se och hittar den på Mina sidor. Kontot är personligt och knutet till din e-postadress, men det går bra att dela länken till en checklista med dina kollegor. Läs mer under rubriken Dela checklistan.

Logga in/Skapa konto/Mina sidor

Namnge checklistan

För att kunna särskilja dina checklistor på Mina sidor är det bra om du namnger checklistan.

Dela checklistan

Du kan dela länken till checklistan genom att klicka på gröna knappen i högra hörnet på checklistan. Du kan när som helst dela checklistan med andra som ska delta i skyddsronden eller som ska ta del av handlingsplanen. De som har tillgång till länken kan också fylla i och ändra i checklistan. För detta behövs inget Prevent-konto. 

Riskbedömning

I de flesta checklistor finns möjligheten att göra en enkel riskbedömning i tre nivåer: Låg, Medel, eller Hög. Ibland kan man behöva ta hjälp av en arbetsmiljökonsult för att till exempel mäta bullernivån innan man kan avgöra hur hög en risk är.

Riskbedömning enkel.jpg

Läs mer om riskbedömning

Skapa handlingsplan

Vid varje fråga kan du skriva in en kommentar och eventuella åtgärder. Slutligen anger du vem som är ansvarig för åtgärden och när den ska vara genomförd. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan. Om du vill göra en separat riskbedömning och handlingsplan finns en länk till en mall för detta längst ner på alla checklistor.

Dokumentation

Länken till din ifyllda checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. Länken, pdf:en eller utskriften kan du förslagsvis spara i er dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Till alla checklistor

Logga in/Till Mina sidor

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.