Hoppa till huvudinnehållet

Sommarjobb

För dig som ska ut på sommarjobb är det bra att känna till vad som gäller − både rättigheter och skyldigheter. Här ger vi lite tips om sådant som är bra att veta. För det ska alltid kännas bra att gå till jobbet!

Ditt jobb ska vara säkert

Man ska varken bli sjuk eller skadad av jobbet. Chefen ska se till att arbetsmiljön är bra, men var och en har också ett eget ansvar att berätta för chefen om vad som inte är bra eller till och med farligt. Den som är under 18 ska ha en handledare som visar arbetsuppgifterna och vilka risker som kan finnas.

Checklista på sommarjobbet

  • Se alltid till att du har fått instruktioner och förstått dem innan du gör en ny arbetsuppgift.
  • Om du känner dig osäker, be om mer instruktioner. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.
  • Om du tycker du får för mycket information för fort, be din handledare att repetera informationen.
  • Använd alltid de skyddsanordningar och den personliga skyddsutrustning som krävs.
  • Se till att du vet vad du ska göra i nöd- och krissituationer.
  • Rapportera tillbud (nästan-olyckor) och olyckor till din närmaste chef eller handledare.

Introduktion

Statistiken visar att det är de nyanställda som oftast drabbas av skador i arbetet. En mängd olyckor inträffar den första timmen, dagen eller veckan på jobbet. Därför är det så viktigt att den som är ny får information om hur arbetet ska utföras, om risker och om arbetsplatsen och arbetsmiljön i stort.

Om introduktion

Introduktion inom industrin

För dig som ska jobba inom industrin är säkerheten extra viktig. Här finns en guide och annan information framtagen särskilt för introduktion inom industrin.

Introduktion inom industrin

Tips på mer information

Värme

Ergonomi

Sexuella trakasserier

Stress

Truckar

Ny i industrin

Ny i industrin

Ny i industrin är en webbutbildning för nyanställda, praktikanter och sommarjobbare inom industrin. På ett lättsamt och roligt sätt får du lära dig hur man kan jobba säkert inom industrin.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Hitta på sidan