Hoppa till huvudinnehållet
En ung kvinna serverar mat på en restaurang.

Många unga kontaktar LO:s gratisjour för att ställa frågor om vad som gäller på arbetsmarknaden.

Bild: Istock

Unga

Det har unga rätt till på sommarjobbet

När har jag rätt att få mitt schema, vad gäller om jag är under 18 år och kan arbetsgivaren erbjuda mig mat och sovplats i stället för lön? Många unga går snart ut på sina första sommarjobb och frågorna är många. Vi lät LO:s ungsekreterare Elsa Alm reda ut vad man har rätt till på jobbet.

Sommaren är en tid då många unga kommer ut i arbetslivet för första gången. Det är viktigt att den upplevelsen blir positiv, eftersom det kan ge ringar på vattnet inför framtiden. Det säger Elsa Alm, ungsekreterare på LO. LO har i flera år erbjudit en gratisjour dit unga kan ringa för att ställa frågor om vad som gäller på arbetsmarknaden.

– Vi märker att många unga som kommer ut på arbetsmarknaden har frågor, frågor som man inte alltid vågar ställa till arbetsgivaren. Vi vill att unga ska få en positiv första bild av arbetsmarknaden och att man känner att man kommer in med ett bra kunskapsläge. Det är ganska mycket man inte får reda på i skolan eller av föräldrar, så vi försöker finnas tillgängliga för att stötta, säger hon.

Samtalen till jourtelefonen är många och kan handla om allt från schemafrågor, som dygns- och veckovila eller när man har rätt att få sitt schema, till unga som jobbar många timmar utan rast eller blir erbjudna mat och sovplats i stället för lön. Så, vad är det som gäller?

När har jag rätt att få mitt schema?

Huvudregeln är att du har rätt att få ditt schema minst två veckor i förväg. Därefter får arbetsgivaren inte göra ändringar i schemat. Vissa kollektivavtal medger dock undantag från den regeln.

Vad gäller för dygns- och veckovila?

Du ska ha minst 36 timmars sammanhållen ledighet per vecka och minst 11 timmars sammanhållen ledighet per dygn. Det innebär att det ofta inte är okej att bli schemalagd för kvällspass och sedan morgonpass dagen efter.  

Hur många timmars rast har jag rätt till?

Om ditt arbetspass är upp till 6 timmar har du rätt till 30 minuters rast. Jobbar du mellan 6–8 timmar har du rätt till 45 minuters rast. Dessutom har du alltid rätt till korta pauser för exempelvis toalettbesök eller för att sträcka på benen en stund.

Ska jag säga ja till att provjobba gratis?

Nej, du bidrar till verksamheten när du jobbar och ska få betalt från första timmen. En del arbetsgivare sätter det i system att ta in unga som gratisjobbar utan att erbjuda dem fortsatt anställning.

Kan arbetsgivaren skicka hem mig utan lön om det är lite att göra på jobbet?

Nej, du har alltid rätt att få betalt för de timmar du har blivit lovad. Du kan bli hemskickad med lön eller få andra arbetsuppgifter men ett arbetspass får inte avslutas i förtid utan att du får lön för alla timmar som du skulle ha jobbat.

Vad gäller om jag är under 18 år?

Unga under 18 år får inte hantera pengar ensamma, inte hantera mediciner och inte utföra tunga lyft. 

Jag har blivit erbjuden mat och sovplats i stället för lön, hur ska jag göra?

Ersättning för arbete bör alltid tas ut i lön. Blir du erbjuden andra saker, som mat och sovplats, är det viktigt att känna till att detta ska förmånsbeskattas. Arbetsgivaren är skyldig att uppge anställdas förmåner till Skatteverket. Arbetsgivaren betalar då in en förmånsavgift som kommer regleras på den anställdes (ungdomens) deklaration nästkommande år.

Hur vet jag vilken lön som är rimlig för min tjänst?

Många branscher, exempelvis restaurangbranschen, har kollektivavtalade löner som kan fungera som en bra utgångspunkt för att avgöra vilken lönenivå du bör hamna på.

Vad kan jag kräva för upplärning när jag börjar ett nytt jobb?

Arbetsgivaren har skyldighet att ge dig en introduktion till dina nya arbetsuppgifter. Om du behöver skyddsutrustning har arbetsgivaren också en skyldighet att tillhandahålla det samt lära dig hur och när den ska användas. Unga är överrepresenterade i arbetsplatsolyckor och en viktig orsak är en bristande introduktion på arbetsplatsen. Våga ställa frågor om du känner dig osäker och utför aldrig arbetsmoment som känns otrygga.

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Unga

Senaste om Lagar och regler