Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Klimatförändringar ingår i ny arbetsmiljöstrategi

Regeringen har gett Håkan Olsson, tidigare vikarierande generaldirektör för Arbetsmiljöverket, i uppdrag att ta fram ett förslag för en ny arbetsmiljöstrategi. För första gången ingår klimatförändringarnas påverkan på arbetsmiljön i uppdraget.

– Det förändrade klimatet medför också förändringar i arbetsmiljön. Skogsbränder, översvämningar och stormar gör att fler olycksfall och farliga situationer uppstår. Den gröna omställningen medför nya industrier och tillverkningsmetoder som såklart för med sig nya risker som vi ännu inte känner till, sa biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) när hon presenterade utredningen vid en pressträff.

Paulina Brandberg
Paulina Brandberg (L), biträdande arbetsmarknadsminister.
Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ministern tog också upp det stora antalet arbetsrelaterade dödsolyckor förra året.

– I december förra året inträffade den dödligaste arbetsplatsolyckan på nästan 30 år där fem personer aldrig mer kommer att få komma hem till sina familjer igen. Det får inte hända igen. Under de senaste åren har vi också sett en väldigt mörk och dyster trend då olyckorna på våra arbetsplatser ökar och det är såklart en utveckling som måste vändas.

Fler inspektioner

En nollvision för arbetsrelaterade dödsolyckor var ett mål i den förra regeringens arbetsmiljöstrategi och är det även för den nuvarande regeringen.   

– Regeringen har gjort flera insatser på området. Vi har till exempel styrt Arbetsmiljöverket till att göra fler oanmälda och fysiska inspektioner och vi arbetar vidare med att få fler skyddsombud.

Som särskild utredare har regeringen utsett Håkan Olsson. Han är i dag särskild rådgivare vid Arbetsmiljöverket där han har en lång bakgrund, bland annat som vikarierande generaldirektör. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 11 juni 2025.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö