Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Låg tillgång på företagshälsovård där behovet är som störst

Hur man mår på jobbet skiljer sig kraftigt åt mellan olika grupper. Det visar en kartläggning av arbetshälsan i Stockholms län. Att ha ont i kroppen är vanligare i yrken med låga kvalifikationskrav. Samtidigt är tillgången på företagshälsovård som lägst i dessa grupper.

På uppdrag av region Stockholm presenterar Centrum för arbets- och miljömedicin vart fjärde år en kartläggning av den arbetsrelaterade hälsan i Stockholm. Årets rapport visar att hälsan är som sämst bland personer med lågkvalificerade jobb och tidsbegränsade anställningar. Bland kvinnliga vårdbiträden rapporterar hela 55 procent att de har ont i rygg eller nacke ett par dagar i veckan.

I de grupper där ohälsan är som störst är tillgången till företagshälsovård som lägst. Det är också vanligt att personer i lågkvalificerade yrken inte känner till om de har tillgång till företagshälsovård eller inte.

− Företagshälsovården är en viktig del i arbetet med att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Vi behöver fokuserade insatser för att öka tillgången där det behövs mest, säger Gun Johansson, biträdande verksamhetschef på Centrum för arbets- och miljömedicin i en kommentar.

Rapporten visar också att det i flera yrkesgrupper med låga kvalifikationskrav finns en hög andel som är osäkra på om de kan jobba kvar i sitt nuvarande yrke om två år. Lastbils- och bussförare, servitörer, kassapersonal och städare hör till de yrken där flest är tveksamma till om de av hälsoskäl kommer kunna jobba kvar om två år.

Ladda ner rapporten

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö