Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Pexels

Distansarbete

Nu regleras distansarbetet

Hybridlösningar, att fördela sin arbetstid mellan kontoret och hemmet, spås vara framtiden inom många branscher. Nu väljer allt fler arbetsgivare att tydliggöra vad som gäller genom så kallade distansarbetsavtal.

Det finns vissa frågor som arbetsgivare och arbetstagare bör vara överens om när man tillämpar distansarbete. Det säger Nils Bergh, arbetsrättsjurist på Almega.

– Många anställda tycker att det är positivt att få möjlighet att arbeta hemifrån och distansarbete i hybridform kommer nog att bli en större del av vår arbetsvardag framöver. Det är viktigt att det blir tydligt vad som gäller för att man ska undvika missförstånd och tvister.

Almega är en av flera arbetsgivarorganisationer som har tagit fram förslag på hur ett distansarbetsavtal kan se ut och avtalet används redan av flera av deras medlemmar. Enligt Nils Bergh bör ett distansarbetsavtal bland annat klargöra frågor som var distansarbetet ska utföras, i vilken omfattning det ska ske och om det ska förläggas till vissa förutbestämda dagar och tider.

Säkerställa arbetsmiljön på hemmakontoret

– Det är också viktigt att vara tydlig med förutsättningarna för hemarbetet, till exempel vilka arbetsredskap som ingår och vad som gäller för kostnader eller ersättning för saker i hemmet, säger han.

Arbetsmiljön är en fråga som kan vara extra utmanande vid hemarbete. Den anställde behöver förstå sin roll som medverkande till att säkerställa en god arbetsmiljö på hemmakontoret, påpekar Nils Bergh, och villkor för hur arbetsgivaren ska få möjlighet att ta sitt arbetsmiljöansvar bör framgå i avtalet.

– Det kan vara bra att avtala om att arbetsgivaren efter kontakt med arbetstagaren får besöka denne på distansarbetsplatsen eller på annat lämpligt sätt kan säkerställa sitt arbetsmiljöansvar, säger han.

Susanna Kjällström är förbundsjurist på Unionen. Även hon ser ett behov av att tydliggöra vad som gäller vid hemarbete men från Unionens sida ser man hellre andra lösningar på arbetsmiljöfrågan än platsbesök i hemmet. 

– Unionens inställning är att arbetsgivaren inte har rätt att kräva tillträde till någons hem men vi förespråkar en god dialog. Det är viktigt att man som arbetstagare också förstår att man har en del av ansvaret för en god arbetsmiljö och underlättar för arbetsgivaren att ta sitt arbetsmiljöansvar. En god, öppen dialog, gärna i samarbete med skyddsombud och fackliga parter, är viktigt, säger hon.

Problem sopas under mattan

Att många anställda uppskattar möjlighet att jobba hemifrån kan leda att arbetsmiljöproblem sopas under mattan.

– Man kanske bagatelliserar vissa problem med rygg eller liknande, och tycker att fördelarna med att jobba hemifrån väger upp. Då är det viktigt att som arbetsgivare fundera på vad det innebär över tid om man inte agerar, säger Susanna Kjällström.

Hon höjer också ett varningens finger för att som anställd tänka alltför kortsiktigt när man igår ett distansarbetsavtal.

– Man måste ha med i beräkningen att livet kan förändras väldigt snabbt. Det kanske passar jättebra att jobba hemifrån när man bor i en stor villa eller lägenhet men nästa dag kanske partnern kommer hem och säger att den vill separera. Eller så blir den man bor med sjuk och behöver vara hemma en längre tid. Unionens inställning är att det ska finnas en huvudarbetsplats hos arbetsgivaren som du ska ha tillträde till. Försäkra dig om att du inte har ingått avtal om hemarbete med en viss regelbundenhet som du inte kan ta dig ur, säger hon.

 

FAKTA

Det bör finnas med i ett distansarbetsavtal

  • Var ska distansarbetet utföras? I hemmet eller i stugan som ligger 20 mil bort?
  • När och i vilken omfattning ska man jobba hemifrån? Får man välja helt fritt eller måste man meddela chefen inom viss tid före?
  • Tillämpas en utpekad arbetstid även vid hemarbete eller är arbetstagaren flexibel att lägga upp arbetstiden som det passar?
  • Vilka arbetsredskap ingår vid hemarbetet och vad som gäller för kostnader eller ersättning för saker i hemmet?
  • Hur länge är avtalet giltigt och under vilka förutsättningar kan det brytas?
bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Distansarbete

Senaste om Lagar och regler