Hoppa till huvudinnehållet
Distansarbete

De valde att återgå till kontoret

Kontoret har en avgörande roll för att bygga en stark företagskultur och samhörighet på arbetsplatsen. Det konstaterar fastighetsbolaget Castellum som testade permanent flexibilitet under pandemin men nu har återgått till att ha kontoret som bas.

Det viktiga är inte var och när arbetet utförs, utan vilka resultat man levererar. Så resonerade fastighetsbolaget Castellum när de 2020 fattade beslut om att införa permanent flexibilitet för sina anställda. Det innebar att medarbetaren, utifrån sina och teamets arbetsuppgifter, kunde bestämma var och när hen önskade arbeta, i dialog med närmsta chef.

Porträtt Hanna Brandström
Hanna Brandström, HR-chef på Castellum
Bild: Christoffer Edling

– Alla var tvungna att ställa om under pandemin och vi såg, som många andra, många fördelar med flexibilitet. Det kan underlätta att få ihop livspusslet med hämtningar och lämningar på förskola eller om man har lång resväg till jobbet till exempel, säger Hanna Brandström, HR-chef på Castellum.

Men myntet har två sidor och baksidan med upplägget blev snart tydlig.

– Dels finns det en stor skillnad mellan olika yrkesroller i förutsättningar att jobba på distans. Vi har många medarbetare som inte kan jobba hemifrån, som våra tekniker eller fastighetsskötare. Vi kunde också se att distansarbetet främst passade dem som redan jobbat hos oss ett tag, som kan arbetet, men för många yngre och nyanställda var det mer utmanande att komma in i arbetet och gemenskapen, fortsätter Hanna Brandström.

Kontoret fick en viktigare roll

Att säkerställa en god arbetsmiljö på hemmakontoret var en annan utmaning. Det som också blev tydligt var att kontoret spelar en viktig roll i att stärka företagskulturen, gemenskapen och samarbetet mellan medarbetare.

Efter att ha gjort medarbetarenkäter och deltagit i en forskningsstudie driven från Stockholms universitet med fokus på hållbart lärande i omställning, landade Castellum 2022 i att revidera sin policy och återgå till kontoret som bas för arbetet. Dagens riktlinje innebär att huvuddelen av arbetet ska ske från kontoret men möjlighet till distansarbete 1–2 dagar i veckan kvarstår, utifrån rollens möjligheter och i dialog med närmsta chef.

– Vi tror på kontoret för att stärka vår kultur och gemensamma arbetssätt. Den sociala gemenskapen på kontoret är också viktig för många människor. De som behöver den mest kan vara de som har svårast att lämna tryggheten hemma, säger Hanna Brandström.

Distansjobb en möjlighet – inte en rättighet

Förändringen mottogs med blandade känslor av medarbetarna. En del såg det som något positivt och efterfrågade att mer tid skulle styras till kontoret medan andra blev besvikna.

– En del såg det som en rättighet som drogs tillbaka, men att jobba på distans är inte en rättighet utan en möjlighet. Jag är övertygad om att en viss flexibilitet i arbetslivet är här för att stanna, säger Hanna Brandström.

Men det finns inte ett recept som passar alla. Varje organisation behöver se till sin verksamhetsbehov för att hitta en bra balans, tror Hanna Brandström.

– För vår del landade vi i att vi behöver ses och jobba tillsammans för att stärka känslan av sammanhang och samarbete. Arbete ska inte bara handla om produktivitet, säger hon.

Hon betonar att det är viktigt med ett funktionellt kontor så att medarbetare inte ska känna att de behöver jobba hemma för att få lugn och ro. En viss anpassning av kontoren kan behövas för att möta post-pandemins verklighet. För Castellums del har det framför handlat om att bygga fler smårum för fokusarbete eller Teamsmöten.

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Distansarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö