Hoppa till huvudinnehållet
En kvinna har ett videomöte med en kollega.

Bild: Istock

Distansarbete

Många utmaningar med hybridarbete

Varannan svensk har möjlighet till distans- och hybridarbete. Men den nya arbetsformen är inte riskfri, enligt en undersökning. Ensamhet, samarbetssvårigheter samt svårigheter att skilja mellan jobb och fritid är några utmaningar, enligt en ny undersökning.

I en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av företagshälsan Feelgood, uppger 7 av 10 att de ser utmaningar med hybridarbete. Hela 41 procent uppger att det är svårt att skilja på arbete och fritid vilket försvårar möjligheten till återhämtning. Lika många upplever att hybridarbete leder till ensamhet och isolering.

Men trots att många upplever svårigheter med hybridarbete är det endast 3 av 10 chefer som uppger att de i ganska stor eller stor utsträckning följer upp hur medarbetarna påverkas av hybridarbete.

– Det är oerhört besvärande att vi inte arbetar mer proaktivt med riskfaktorer som kopplas till hybridarbete, så som social isolering, återhämtning eller chefskontakt. Förebyggande åtgärder som bygger på systematisk mätning ochuppföljning är centrala för att hybridarbetet ska fungera i längden, säger Charlotte Valleskog, chefspsykolog på Feelgood, i en kommentar.

I undersökningen framkommer också att var tredje hybridarbetare upplever att det är svårt att samarbeta med andra på arbetsplatsen. Nästan en tredjedel, 27 procent, har mindre kontakt med sin chef jämfört med tidigare.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Distansarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö