Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Amy Hirschi/Unsplash

Arbetsmiljöarbete

Sex år efter de nya osa-föreskrifterna – så har det gått

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö har tagits emot väl, enligt en ny utvärdering. Samtidigt upplever många att det kan vara svårt att omsätta föreskrifterna praktiskt och olika branscher har kommit olika långt.

Fakta utvärderingen:

Arbetsmiljöverket har fört samtal med fack- och arbetsgivarorganisationer, forskare och övriga intressenter som berättar om hur de arbetat med OSA-frågor sedan föreskrifterna infördes. Under av våren 2023 kommer en andra del av utvärderingen publiceras. Den handlar om samhällseffekter av OSA-föreskrifterna.

Hur kartlägger man egentligen stress på jobbet? Det finns inget entydigt svar på den frågan men att arbetsgivaren har ett ansvar att göra det finns reglerat i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, osa, som kom för drygt sex år sedan.

– Vi förstår att det kan vara svårt att bedöma risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Fysiska risker som går att ta på och kan ge direkta skador är lättare att bedöma än risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som ger hälsoproblem på längre sikt, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i en kommentar.

Ytterst blir det en jämställdhetsfråga enligt Erna Zelmin. På mansdominerade arbetsplatser med fysiska risker har arbetsmiljöarbetet kommit långt, medan kvinnodominerade arbetsplatser riskerar att halka efter.

Svårt att kartlägga mobbning

Medvetenheten om osa-frågorna är hög inom hälso- och sjukvård samtidigt som arbetsmiljöproblemen kvarstår, enligt utvärderingen. I utvärderingen framkommer även att det är svårt att förebygga risker för kränkande särbehandling. Arbetet försvåras av att det finns flera parallella lagstiftningar på området kränkande särbehandling.

Överlag har föreskrifterna mottagits väl av både arbetsgivare och fack. Många OSA-frågor kan lösas på arbetsplatserna i samverkan mellan chefer och skyddsombud. Men det finns variation i hur långt olika branscher kommit och även inom samma organisation kan det finnas skillnader, enligt utvärderingen.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Lagar och regler