Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Företagens förmåga att arbetsanpassa granskas

En medarbetare som får nedsatt förmåga på grund av sjukdom eller skada ska erbjudas individuell arbetsanpassning för att kunna fortsätta sitt arbete. Men hur bra är arbetsgivarna på det? Nu inspekterar Arbetsmiljöverket 1 000 arbetsplatser.

För första gången gör Arbetsmiljöverket en större inspektionsinsats av arbetsgivarnas förmåga att jobba med arbetsanpassning. Det är ett sätt att uppmärksamma de reviderade föreskrifterna som trädde i kraft 2021 och som är tydligare i hur arbetsgivaren ska gå till väga vid individuell arbetsanpassning och vikten av att jobba förebyggande.

– Det speciella med den här inspektionen är att vi går ut brett, den berör alla slags arbetsgivare på den privata sidan runt om i landet. Vi gör den i branscher och näringar där vi vet att arbetstagare upplever ohälsa eller besvär från arbetet, säger Eric Storbjörk på Arbetsmiljöverket som är projektledare för inspektionen.

Eric Storbjörk
Eric Storbjörk, projektledare på Arbetsmiljöverket.
Bild: Privat

Branscherna och näringsgrenarna de ska titta på är: tillverkning av gummi och plastvaror, parti- och provisionshandel, magasinering och stödtjänster inom transport, hotell och logiverksamhet och fastighetsservice. Till sin hjälp har de också statistik från Försäkringskassan om hur många på arbetsplatserna som varit sjukskrivna 14 dagar eller mer, vilket ger en fingervisning om läget.

– Vissa arbetsgivare kanske tycker att det är besvärligt att det kommer en myndighet och gör inspektion. Men min generella erfarenhet är att det brukar bli bra processer med arbetsgivarna, de får syn på det som går att förbättra i sin verksamhet så att folk inte hamnar i sjukskrivning. Det lönar sig för alla.  

Alla har rätt att få bra förutsättningar

Eric Storbjörk säger att även om grunden för ett hållbart arbetsliv är det systematiska arbetsmiljöarbetet så räcker det inte alltid till, därför är det viktigt att arbetsgivaren också har en dialog med den enskilde medarbetareren för att stämma av behov, mående och förutsättningar. Arbetsanpassning handlar om att alla arbetstagare ska få rätt förutsättningar att utföra sin arbetsuppgifter.

– Det kan vara en anpassning i den fysiska arbetsmiljön, men också att hitta mindre betungande arbetsuppgifter med hjälp av arbetshjälpmedel eller att anpassa delar av arbetsuppgifternas innehåll. Arbetsgivarna behöver jobba med ett hållbart arbetsliv för alla.

Arbetsmiljöverkets inspektion sker digitalt via Skype-möten och videolänk och pågår fram till september. Rapport om resultatet väntas i slutet av 2022.

SÅ SÄGER LAGEN

Arbetsanpassning

Arbetsanpassning är en individuell åtgärd som görs för att förebygga sjukfrånvaro eller om en medarbetare har råkat ut för en skada eller en sjukdom. Enligt föreskrifterna om arbetsanpassning (AFS 2020:5) ska alla arbetsgivare ha en dialog med medarbetare som kan vara aktuella för arbetsanpassning för att ta reda på vilka behov som finns.

Exempel:

ändrade arbetstider

anpassning av arbetsuppgifter

användning av arbetshjälpmedel

socialt stöd

särskilda arbetsinstruktioner

personligt anpassad skyddsutrustning

 

Källa: Arbetsmiljöverket

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Lagar och regler