Hoppa till huvudinnehållet
Cykelbud i Stockholm city

Cykelbud är en grupp som räknas som gig-arbetare

Bild: Foodora

Arbetsmiljöarbete

Ny utredning vill stärka gig-arbetares villkor

Genom att införa begreppet uppdragsgivaransvar i arbetsmiljölagen ges förutsättningar för att förbättra arbetsmiljön för de som tar uppdrag från plattformsföretag. Det är ett av förslagenen i en ny utredning.

Utredningen ”Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus” har bland annat haft i uppgift att identifiera luckor i arbetsmiljölagstiftningen och komma med förslag som ska göra att fler omfattas av den.

Lenita Granlund porträtt
Lenita Granlund

– Arbetsmiljölagen tar sikte på arbetsgivare och arbetstagare med några få undantag. Det gör att det finns luckor till exempel när det gäller plattformsföretag, egenföretagare, frilansare och underentreprenörer, säger utredaren Lenita Granlund.

Ska vara likvärdigt övriga arbetsmarknaden

Målet har varit att hitta lösningar som ger dessa grupper ett skydd som är likvärdigt den övriga arbetsmarknaden. Det ska också vara tydligt och enkelt att se vilken aktör som har ansvar för arbetsmiljön och att den ska ha möjlighet att i praktiken genomföra de åtgärder som krävs.

Om uppdragsgivare skrivs in i lagen och ges ansvar för arbetsmiljön kan det uppnås, menar utredningen.

– Då kommer vi att få ett arbetsmiljöansvar som fungerar på samma sätt som för inhyrd personal.

Uppdragsgivare är den som har kontroll eller inflytande över tjänsterna som levereras. Det kan till exempel handla om hur tjänsterna ska utföras, pris och att uppdragstagaren har tillgång till utrustning via uppdragsgivaren.

Hur många som kommer att beröras av en lagändring är svårt att avgöra eftersom det inte finns någon säker statistik när det gäller plattformsarbete. Men utredningens uppskattning är att det handlar om 100 000 – 130 000 plattsformsarbetare.

Arbetsmiljöansvar även till och från uppdragen

Arbetsmiljöansvaret ska gälla hela tiden som en person är registrerad hos plattformsföretaget och är tillgänglig för uppdrag, inte bara under uppdragen.

– Det är för att inte hacka upp arbetsdagen i uppdrag. Om man skulle göra så skulle det innebära att uppdragstagaren är skyddad av lagen under ett uppdrag, till exempel en leverans, men inte på väg tillbaka efter utfört uppdrag. En sådan uppdelning ger inte ett skydd som är likvärdigt övrig arbetsmarknad.

Det pågår på flera håll utredningar kring plattformsföretagen och gig-arbetarna. EU-kommissionen arbetar med ett direktiv där man tittar begreppen arbetsgivare och arbetstagare när det gäller plattformsföretag och egenanställningsföretag. Det är en av anledningarna till att utredningen inte tagit upp detta.

– Vi föregår inte detta utan vår utredning löper parallellt. Uppdragsgivare och uppdragstagare täcker också ett vidare område än plattformsföretag, skulle det komma en förändring när det gäller arbetsgivar- och arbetstagarbegreppet är det ändå andra grupper som täcks av vårt förslag, säger Lenita Granlund.

Utredningen har arbetat under kort tid och fokuserat på vissa frågor men det finns andra som också behöver ses över. En av de frågor som utredning lyfter fram gäller skyddsombuden roll och möjligheter till ansvar när det gäller uppdragsföretagen.

– Det är en fråga som vi skickat med i utredningen att det måste ses över så att det blir lika som på övrig arbetsmarknad.

bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Lagar och regler