Hoppa till huvudinnehållet
Mångfald

En av fem saknar policy för mångfald

Nästan en av fem arbetsplatser saknar riktlinjer för mångfald, HBTQ+ och inkludering. Det visar en ny undersökning.

Tidigare ställde diskrimineringslagen krav på att arbetsgivarens arbete för att främja jämställdhet skulle sammanfattas i en jämställdhetsplan. Men i samband med en lagändring 2017 togs det kravet bort och ersattes med en skyldighet för arbetsgivare att bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering avseende alla de sju diskrimineringsgrunderna. Till exempel måste varje arbetsplats ha riktlinjer för att förebygga sexuella trakasserier och varje år ska en lönekartläggning genomföras.

Men enligt en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av rekryteringsföretaget Randstad saknar 16 procent av företagen riktlinjer för jämställdhetsfrågor som HBTQ+, mångfald och inkludering. 27 procent av de anställda vet inte om det finns en sådan policy på jobbet eller inte.

– Att prioritera mångfald och inkludering bör vara en självklarhet för arbetsgivare, som ju har ett ansvar att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare kan vara sig själva. Att ha en policy för dessa frågor signalerar att det är en prioritet vilket kan hjälpa till att locka nya medarbetare, säger Martin Sjögren, expert inom mångfald och inkludering på Randstad, i en kommentar.

Många företag söker personal med olika bakgrund men når enligt undersökningen inte hela vägen i rekryteringsarbetet. 30 procent av de som deltog i undersökningen svarar att de inte håller med om att de arbetar på en multikulturell arbetsplats och 40 procent anser att det borde prioriteras.

SÅ SÄGER LAGEN

Motverka diskriminering

  • Arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering avseende de sju diskrimineringsgrunderna.
  • Arbetet ska ske i fyra steg; undersöka riskerna för diskriminering, analysera konstaterade risker, vidta åtgärder och följa upp och utvärdera arbetet.
  • Arbetsgivare med minst 25 anställda ska dokumentera sitt arbete.
  • Läs mer: Diskrimineringsombudsmannen har tagit fram en guide till aktiva åtgärder mot diskriminering.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Mångfald

Senaste om Lagar och regler