Hoppa till huvudinnehållet

67 föreskriftshäften har bantats ner till 15 regelhäften. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2025.

Bild: Marianne Zetterblom

Arbetsmiljöarbete

Så ska de nya arbetsmiljöreglerna förenkla för företagen

Det mest omfattande arbetet i myndighetens historia. Så beskriver Arbetsmiljöverket jobbet med att modernisera sin författningssamling. En tydlig förbättring för företagen är att föreskrifterna nu går att läsa i mobilen, att de är länkningsbara och att det går att söka i dem.

Arbetsmiljöverkets uppdrag att förenkla och förtydliga arbetsmiljöföreskrifterna har tagit sju år och två remissrundor. Arbetet har resulterat i att 67 föreskriftshäften nu bantats ner till 15 regelhäften.

Håkan Olsson, vikarierande generaldirektör Arbetsmiljöverket
Bild: Arbetsmiljöverket

– När jag började som inspektör 1991 fanns det 150 föreskrifter som jag kånkade runt i en stor väska. Det är fortfarande de som gäller men nu har vi förenklat och förtydligat dem så att de både är lättare att hitta i och mer relevanta för dagens arbetsliv. Det är jag stolt över, sa Håkan Olsson, vikarierande generaldirektör på Arbetsmiljöverket, när han presenterade den nya regelstrukturen på en pressvisning.

En av de viktigaste förbättringarna är enligt Håkan Olsson att föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, har fått en så central roll i den nya regelstrukturen. Eftersom samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud betonas så starkt i SAM kommer det underlätta arbetsmiljöarbetet, tror Håkan Olsson.

Vi kan inte inspektera oss till en bra arbetsmiljö

– Vi kan inte inspektera oss till en bra arbetsmiljö utan det är samverkan som är grunden för att vi ska få högre trivsel, hälsa och säkerhet, sa han.

Ett problem i den gamla regelstrukturen var dubbelregleringar och bristande enhetlighet. Den nya strukturen ska på ett bättre sätt visa hur de olika föreskrifterna hänger ihop och ge stöd för att minska dubbelregleringar.

En annan nyhet är att regelverket har tre separata ingångar. Dessa är arbetsgivare, byggherre/byggarbetsmiljösamordnare och produkttillverkare. Tanken är att det ska bli lättare att hitta den information man söker utifrån den roll man har.

Omfattande jobb att digitalisera

I dagarna publiceras den nya regelstrukturen på Arbetsmiljöverkets webb. Tidigare har föreskrifterna endast funnits i pdf-format, men nu har ett omfattande digitaliseringsarbete gjorts. Reglerna har mobilanpassats så att de går att läsa i olika enheter samtidigt som de uppfyller kraven för tillgänglighet. Man kan till exempel få dem upplästa. De olika paragraferna har gjorts länkningsbara så att man kan dela innehållet med en kollega och det går att söka i dem.

En pedagogisk utmaning för Arbetsmiljöverket är att de nya föreskrifterna börjar gälla först den 1 januari 2025. Att myndigheten ändå väljer att publicera de nya reglerna ett drygt år tidigare har att göra med att man vill ge arbetsgivarna tid på sig att sätta sig in i det nya regelverket.

– Reglernas skyddsnivå har inte förändrats utan är samma som i de nuvarande reglerna. Vi tänker att arbetsgivarna kan börja vänja sig vid det nya. Men om man vill veta vad som gäller just nu ska man titta i de gamla reglerna, sa Eva Nilsson, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.

För att stötta arbetsgivarna kommer Arbetsmiljöverket bland annat släppa filmer, en podd och ett webbinarium som handlar om den nya regelstrukturen.

FAKTA

Detta ändras i den nya regelstrukturen

  • Strukturförändring Cirka 2 300 paragrafer sorteras in i en ny struktur där nuvarande 67 föreskriftshäften blir 15.
  • Allmänna råd: Placeras under respektive paragraf och omformuleras till föreskriftstext.
  • Språköversyn: Ett enhetligare språk ska tydliggöra vilka regler som gäller och vad de innebär.
  • Uppdelat utifrån roll: Regelstrukturen är indelad utifrån de vanligaste rollerna i arbetsmiljöarbetet. Dessa är arbetsgivare, byggherre/projektör/byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare/importör/distibutör av vissa produkter.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets regelförnyelse: 

 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Lagar och regler