Hoppa till huvudinnehållet

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier definieras som beteenden som kränker någons värdighet och som är av sexuell karaktär. Var och en avgör själv vad som är kränkande och oönskat, men människor är olika och blir kränkta av olika saker. För att handlingar ska betraktas som sexuella trakasserier i juridisk mening krävs även att

  • du har blivit missgynnad (blivit skadad eller känt obehag)
  • beteendet varit oönskat från din sida
  • att personen som utsätter dig förstår att beteendet kan vara diskriminerande (att du har sagt ifrån eller att beteendet är uppenbart kränkande).

Om det här sker på eller i samband med ditt arbete (även på till exempel en konferens eller after work som arbetsgivaren anordnat) finns en skyldighet för arbetsgivaren att utreda vad som hänt.

Exempel på sexuella trakasserier:

  • någon ger dig obehagliga blickar, visslingar eller kommentarer som handlar om sex
  • någon sprider rykten om dig som handlar om sex eller din kropp
  • någon tar på dig på ett sätt som du tycker är obehagligt
  • någon kallar dig för något som anspelar på sex, och som är kränkande för dig
  • någon skickar oönskade meddelanden, bilder eller filmer som anspelar på sex till dig via till exempel sociala medier, mejl, chatt eller sms
  • någon ger dig oönskade sexuella förslag när ni träffas, via sociala medier eller på annat sätt.

Tips på mer information

Mer om sexuella trakasserier

Förebygg sexuella trakasserier

Policy och rutiner om sexuella trakasserier

Om någon blir utsatt