Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istock

Sexuella trakasserier

Undersköterskor dåligt förberedda på sexuella trakasserier

Blickar, tafsande och sexualiserade kommentarer från patienter är vanligt i vården. Men en ny intervjustudie med blivande undersköterskor visar att varken skola eller praktikhandledare tar upp frågan i någon större utsträckning under utbildningen.

Det är inte ovanligt att vårdpersonal utsätts för sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare men även från anhöriga. Men hur väl förberedda på detta är blivande undersköterskor? Det har forskare vid Linnéuniversitetet velat ta reda på genom en intervjustudie med elever som går tredje och sista året på vård- och omsorgsprogrammet.

Maria Hedlin, professor i pedagogik vid  Linnéuniversitetet.
Maria Hedlin, professor i pedagogik och projektledare för studien.
Bild: Privat

Resultatet, som presenteras i rapporten "Jag hade inte en tanke på att man kunde bli så mycket sexuellt trakasserad på jobbet" är nedslående. Deltagarna i studien säger att frågorna inte tas upp i läromedel och att de berörs väldigt lite eller inte alls av lärare eller handledare ute på praktikplatser. Samtidigt säger i stort sett alla att de upplevt eller bevittnat sexuella trakasserier när de varit ute på praktik.

– Det är ett beklämmande resultat och värre än vad vi trodde, säger Maria Hedlin, professor i pedagogik och projektledare för studien.

Har varit ett tabu

Anledningen till att hon och lektor Eva Klope ville göra sin studie är att det finns väldigt lite svensk forskning inom detta område. I internationella studier lyfts sexuella trakasserier från vårdtagare som ett problem. Maria Hedlin och Eva Klope har tidigare undersökt hur det ser ut inom hotell- och restaurangbranschen och där talas det mer öppet om att personal kan utsättas.

– Inom vården är det lite tabu att patienter utsätter personal och elever för sexuella trakasserier. Det pratas mer om hot och våld.

En del av de patienter som utsätter personal är demenssjuka eller har andra kognitiva nedsättningar och kan inte hållas ansvariga för sitt beteende. Då kan det upplevas svårare att ta upp sexuella trakasserier. Men det förekommer även från andra vårdtagare.

Blev chockade

De blivande undersköterskorna önskar att de hade varit mer förberedda inför sin praktik och att ämnet tagits upp både i läromedel och av lärare. En del beskriver att de blev chockade när de kom ut på sin första praktik.

– Det här är en arbetsmiljöfråga och eleverna har ganska mycket om arbetsmiljö i sin utbildning men inte om detta. Det som tas upp handlar till stor del om den fysiska arbetsmiljön, hot och våld och en del om stress, säger Maria Hedlin.

De blivande undersköterskorna tycker också att det varit svårt att ta upp frågorna när de varit ute på arbetsplatserna. Känslan är att det här upplevs som vanligt förekommande och svårt att lösa. I stället skämtar man om sina upplevelser.

– Det gör det desto viktigare att de här frågorna tas upp i utbildningen.

Forskarna går nu vidare med ett nytt projekt inom samma område där de ska granska läromedel och intervjua lärare på vård- och omsorgsprogrammet samt handledare på praktikplatser. Det är ett treårigt projekt som nyligen startat.

– I dag är det för tidigt att säga något om detta men vad vi redan märkt är att lärarna tror att praktikplatserna tar upp dessa frågor medan praktikplatsen verkar räkna med att eleverna är mer förberedda än vad de är.

FAKTA

Om studien

Totalt har 42 elever intervjuats, 32 kvinnor och tio män. Det är framför allt kvinnorna som säger att de varit utsatta men även någon av männen. Forskarna har delat upp trakasserierna i tre kategorier; verbala trakasserier, oönskad fysisk beröring från vårdtagare eller anhörig eller icke-verbala trakasserier som att stirra på någons kropp.

Länk till rapporten:

bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Sexuella trakasserier

Senaste om Mer om arbetsmiljö