Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöfrågor bör upp på styrelsenivå

Det systematiska arbetsmiljöarbetet måste upp på högsta ledningens bord. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Sveriges Företagshälsor om sambandet mellan verksamhetsstyrning och arbetsmiljöfrågor.

En slutsats i rapporten "Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför?" är att systematiskt arbetsmiljöarbete i privata verksamheter tydligt behöver bli en fråga för ägare, styrelse, vd och den högsta ledningsgruppen. I kommuner och regioner gäller motsvarande för politiker och den högsta tjänstemannaledningen.

– Arbetsmiljöfrågorna hör i högsta grad hemma på den högsta ledningens bord. Till syvende och sist är det den högsta ledningens styrning av en verksamhet som skapar mer eller mindre goda förutsättningar för chefer och medarbetare att göra ett gott arbete, i en god arbetsmiljö, säger nationalekonomen Laura Hartman som tidigare lett den statliga Tillitsdelegationen. Foto: Privat

Hon ger några exempel: Hur många mål sätter den högsta ledningen för verksamheten? Hur många, långa och detaljerade styrdokument finns det? Hur mycket inbyggda målkonflikter? Och vilka system skapar ledningen för uppföljning och kontroll?

Arbetsmiljöperspektivet bör alltid finnas med när sådana frågor diskuteras på högsta nivå, betonar Laura Hartman. Ansvaret för att lyfta arbetsmiljöfrågorna skulle kunna ligga på HR-funktionen.

– Men man får inte fastna i att HR fixar arbetsmiljön och vi andra sysslar med andra ledningsfrågor. Då kommer det inte att lyckas.

Det behövs även bättre sätt att mäta styrning och ledning, anser rapportförfattarna.

– Vi är mästare på att mäta en massa faktorer på individnivå, som handlar om hur man upplever olika arbetsmiljöfaktorer, säger Laura Hartman. Däremot verkar det inte finnas lika mycket kunskap om vad vi behöver mäta på organisationsnivå, för att kunna säga om ledningen stödjer en god arbetsmiljö eller inte.

Enligt rapporten behövs det dessutom mera forskning om vad som kännetecknar förändringsarbete som faktiskt lyckas. Det finns mycket kunskap om vilka faktorer som stödjer en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Men inte lika mycket om hur arbetsplatser kan omsätts kunskaperna i praktiken.

– Det finns något glapp mellan den kunskap som finns, och att få den på plats. Vi tror att det handlar just om att frågorna inte finns på tillräckligt hög nivå. De finns inte på rätt bord, säger hon.

Rapportförfattarna vill också slå ett slag för ökat kunskapsutbyte mellan olika delar av arbetsmarknaden.

– Man träffas allt för sällan över sektorsgränserna, säger Laura Hartman. Vi menar att privata verksamheter kan lära av offentlig sektor. Offentliga verksamheter kan i sin tur lära av framgångsrika privata företag, som har fått bukt med sjukfrånvaron.

Ladda ner rapporten här:

 

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö