Hoppa till huvudinnehållet

Jan Grundelius är huvudskyddsombud på Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge.

Bild: Catharina Johnsson

Uppdrag

Årsklocka för arbetsmiljön

En årsklocka, med ett arbetsmiljötema för varje månad, är modellen på Kvarnsvedens bruk. Ett bra sätt att göra arbetsmiljöfrågorna hanterbara och öka säkerheten, anser huvudskyddsombudet Jan Grundelius.

Säker vinter – det är oktober månads tema i arbetsmiljöarbetet på Stora Enso Kvarnsveden. I november handlar det om organisatorisk och social arbetsmiljö. I december ska årets systematiska arbetsmiljöarbete följas upp.
Sedan i början av året jobbar Kvarnsvedens bruk med en så kallad årsklocka, där ett speciellt tema står i fokus varje månad. Årsklockan är ett komplement till det vanliga systematiska arbetsmiljöarbetet.

Tanken är att lyfta alla olika arbetsmiljörisker som finns i verksamheten, en i taget. Hittills har man avverkat bland annat lyft, brand och nödläge, trafikrisker, kemikaliehantering och ergonomi.

– Jag tror att vi är på rätt väg, säger Jan Grundelius, huvudskyddsombud för Pappers. Jag kikade nyss på statistiken, och hittills i år har vi ungefär hälften så många olycksfall utan frånvaro som vi hade under motsvarande period förra året. Förhoppningsvis gör vi någonting rätt.

Bruket har cirka 420 anställda och tillverkar tryckpapper med hög kvalitet, till exempel för journaler. De två pappersmaskinerna går dygnet runt, utom vid storhelger. Här har Jan Grundelius jobbat i 40 år. Först 25 år som skiftgående inom vedhantering och massatillverkning, därefter heltid som arbetsställets huvudskyddsombud.

Han ser flera vinster med årsklockan. Det är en modell som organisationen mäktar med att hantera. Den minskar risken för att någon fråga faller mellan stolarna. Eftersom månadens tema tas upp på olika möten i produktionen, blir fler anställda medvetna och engagerade. Det gäller chefer och skyddsombud, men övriga medarbetare är också jätteviktiga i det arbetet, säger han.

– Vi stöttar organisationen under månaden och följer upp utfallet i efterhand. Vad har man identifierat för risker och, framför allt, vad har man lärt sig? Lärandet är det viktigaste. Fokus ligger på att förebygga, vi måste jobba så att det inte händer något som vi inte vill ska hända.

Årsklockan kom till efter att Arbetsmiljöverket förra året hade inspekterat arbetsplatsens kemikaliehantering och ställt krav på bättre riskbedömning. Jan Grundelius och företagets säkerhetschef slog sina kloka huvuden ihop och listade alla riskabla inslag i arbetet som de kunde komma på.

– Vi tycker båda att det här är en lika viktig fråga. Vi vill inte ha olyckor, och inte incidenter heller.

En stor del av hans tid som huvudskyddsombud går åt till samverkansmöten. Han är trygg i rollen, efter alla år.

– Man får en hög kompetens med tiden, och en ganska hög trovärdighet i samverkansmötena. Jag upplever att jag blir lyssnad på när jag för fram något. Det är lätt att kommunicera. Det ska ju inte vara något konfrontationsarbete. Vi har ett gemensamt mål, även om mitt uppdrag är att företräda arbetstagarna.

Arbetsbelastning är en stor arbetsmiljöfråga just nu.

– Det har varit tuffa år för oss som gör tryckpapper, säger Jan Grundelius. Det är en ständigt vikande marknad, så den största frågan är om arbetsbelastningen är rimlig. Vi har en otroligt tajt organisation.

FAKTA

Årsklocka för säkerhet

Så här ser årsklockan ut på Stora Enso Kvarnsveden:
Januari – säkra lyft
Februari – brand/nödläge
Mars – trafikrisker
April – risker i lokalen
Maj – säker sommar
Juni – säkra stopp
Juli – energirisker
Augusti – säker kemikaliehantering
September – ergonomi
Oktober – säker vinter
November – OSA
December – SAM-uppföljning

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Uppdrag

Senaste om Tips och råd