Hoppa till huvudinnehållet

Elevens roll i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljölagen gäller till största delen också för barn, ungdomar och vuxna som genomgår utbildning, från förskoleklass och uppåt. Från årskurs sju i grundskolan ska eleverna ges tillfälle att utse elevskyddsombud som representerar eleverna i arbetsmiljöarbetet. De yngre eleverna har rätt att delta i arbetsmiljöarbetet efter ålder, mognad och förutsättningar. Vuxna studerande kan utse studerandeskyddsombud.

Elevskyddsombud

Det är eleverna som ska utse elevskyddsombuden. Skolledningens roll är att visa varför det är viktigt att ha skyddsombud och ge elevskyddsombuden ledighet för uppdraget. Elevskyddsombuden har i stort sett samma rättigheter och skyldigheter som skyddsombuden men har inte rätt att avbryta arbetet eller ta del av sekretessbelagt material.

Två av skolans elevskyddsombud har rätt att delta i sammanträden med skolans skyddskommitté. Enligt arbetsmiljöförordningen har inte eleverna rösträtt på dessa möten utan endast yttranderätt. När personliga frågor behandlas, som vid rehabiliteringsutredningar, får elevskyddsombuden inte delta.

Precis som de anställdas skyddsombud har eleverna rätt att få den utbildning de behöver för att klara sitt uppdrag. Det gäller framförallt kunskap om arbetsmiljöarbete och de regler som finns på arbetsmiljöområdet. Men även kunskap om skollagen och läroplanen bör ingå. Rektor ska se till att eleverna får den utbildning de behöver för sitt uppdrag som elevskyddsombud.

Studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombud kan utses för dem som studerar vid universitet och högskolor och andra eftergymnasiala utbildningar. Studerandeskyddsombuden har större befogenheter och rättigheter än elevskyddsombuden. De är bland annat fullvärdiga medlemmar av skyddskommittén, med samma rättigheter och skyldigheter som övriga ledamöter. För att kunna blir studerandeskyddsombud måste man ha fyllt 18 år.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Hitta på sidan