Hoppa till huvudinnehållet

Medarbetarens roll i arbetsmiljöarbetet

Varje medarbetare har ett eget ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. För att kunna ta det ansvaret har alla på arbetsplatsen rätt till information och kunskap om sin arbetsmiljö.

Medarbetarna ska medverka i arbetsmiljöarbetet. Alla ska följa de instruktioner som finns, fullgöra sina uppgifter i arbetsmiljöarbetet och använda skyddsutrustning. Medarbetarna ska också vara observanta på brister och risker i verksamheten och meddela arbetsgivaren om de upptäcker något. Även tillbud ska rapporteras.

Om arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa ska detta genast meddelas arbetsgivaren. En medarbetare har rätt att låta bli att utföra sådana arbetsuppgifter tills han eller hon har fått besked om arbetet ska fortsätta.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Vill du bli skyddsombud?

Skyddsombudet är de anställdas representant i arbetsmijöarbetet och samarbetar med cheferna för att skapa en säker och trivsam arbetsmiljö.

Podden Jobbfika: Våga bli skyddsombud

Mejlskola: skyddsombudets bästa vän

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.

Håll dig uppdaterad om arbetsmiljö

Här får du ta del av det allra senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar som ger inspiration, ny forskning och användbara tips.