Hoppa till huvudinnehållet

Chefens roll i arbetsmiljöarbetet

Här får du veta chefens roll i arbetsmiljöarbetet. Du får också tips på hur du kan komma igång med arbetsmiljöarbetet.

Chefen är utsedd av och företräder arbetsgivaren i det dagliga arbetet. Chefens främsta uppgift är att leda och fördela arbetet så att medarbetarna kan utföra de uppgifter som krävs för att nå verksamhetens mål. Som chef ska man ta hänsyn både till interna mål och externa krav. Interna mål kan exempelvis vara verksamhetsplaner, produktionsmål och policies. Lagstiftningen är ett exempel på externa krav.

I chefens löpande arbete ligger även arbetsmiljöarbetet. Hur människor trivs på jobbet påverkas av allt som händer i organisationen. Arbetsmiljö är inte ett separat område, utan hänger samman med hela verksamheten. Ledarskapet nämns i många sammanhang som den allra viktigaste arbetsmiljöfaktorn.

Även om det är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret, är det ofta svårt för vd eller ägare att själv utföra allt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet kan därför fördelas på olika funktioner och personer i organisationen genom så kallad uppgiftsfördelning, även om ansvaret fortfarande ligger hos arbetsgivaren. Ofta är det chefer och arbetsledare som får arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig. De kan i sin tur fördela det vidare till enskilda anställda.

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer

Den här utbildningen ger dig de verktyg du behöver för att effektivt leda arbetsmiljöarbetet, minska risker och skapa trivsel bland dina medarbetare. Utbildningen ges som klassrumsutbildning eller på distans. Finns även som webbutbildning på svenska och engelska.

Mer om utbildningen

7.700 exkl. moms

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.