Hoppa till huvudinnehållet

Skicka ut enkät

Fyll i formuläret här nedanför för att skapa en länk till den enkät du sedan mejlar ut till din arbetsgrupp. Länk till enkäten och till resultatet sparas på ditt konto på Mina sidor. Ett resultat syns först när sex personer besvarat enkäten, för att säkra anonymiteten.

Om ni är en liten arbetsgrupp på färre än sex personer besvarar ni istället enkäten tillsammans på ett möte. 

Skapa länk till enkät

Fyll i namn på arbetsgruppen och ange sista svarsdag. Vi rekommenderar ca två veckors svarsperiod. När sex personer har svarat på enkäten kan du se ett resultat på Mina sidor. På Mina sidor kan du också kopiera länken till enkäten och skicka ut till deltagarna. 

Du måste ange ett namn på enkäten

Om det är färre än sex personer som ska svara på enkäten kan ni istället göra den tillsammans på ett möte. 

Du måste ange ett namn på enkäten

Du hittar länken till enkäten och länken till resultatet på Mina sidor. Där finns  också e-postmallen du kan använda när du skickar ut enkäten till dina medarbetare. 

Till Mina sidor

Vi rekommenderar att varje chef skapar en enkät till sin egen arbetsgrupp, för att på så sätt få tillgång till enkäten och resultaten på "Mina sidor".

Det är dock möjligt att skicka ut enkäter till flera arbetsgrupper:

  1. Skapa en enkät för varje arbetsgrupp genom att fylla i formuläret ovan. 
  2. Använd mejlmallen för att skicka ut enkäten till arbetsgruppen. Lägg ansvarig chef som kopia.
  3. Upprepa steg 1 och 2 för varje arbetsgrupp.
  4. På "Mina sidor" finns länkar till samtliga enkäter och tillhörande resultat.  
  5. Kopiera resultatlänken för varje arbetsgrupp och skicka till respektive  chef så att chefen kan gå igenom resultatet med sin arbetsgrupp.

Till Mina sidor

Frågor och svar om enkäten

Numera behöver du skapa ett konto för att använda Prevents enkäter. Logga in på prevent.se och gå till Mina sidor för att hitta länkarna till dina enkäter. 

Till Mina sidor/Logga in

Administratören, det vill säga den person som skapat och skickat ut enkäten,  kan se enkätresultatet på sitt Prevent-konto via Mina sidor. Därifrån kan resultatet också delas med andra. Det går aldrig att se enskilda svar, utan bara en sammanställning av gruppens resultat. Av anonymitetsskäl behöver minst sex personer ha svarat på enkäten för att en sammanställning ska visas. Annars syns inget resultat.

  • Endast den e-postadress som anges när man skapar ett Prevent-konto, det vill säga administratörens e-postadress, samlas in och kopplas till resultatet.
  • Endast det samlade resultatet (sammanställningen) sparas på Prevents servrar. Enskilda resultat sparas inte.
  • Servrarna är placerade i Stockholm och hostas av Dustin.
  • Medarbetarnas svar är anonymiserade.
  • Prevent är personuppgiftsansvarig.

Läs mer om Prevents personuppgiftspolicy.

Nej, det kan du inte.

Ja, om ni har använt enkäten tidigare kan du välja att jämföra med tidigare genomförda enkäter. Det finns en rullista på översiktssidan för resultatet, där du kan välja vilken enkät du vill jämföra med. 

OBS! Denna funktion blev tillgänglig den 5 december 2023, och du kan därför bara jämföra med enkäter som är skapade efter det datumet. 

Checklista om OSA

Nu finns en checklista om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, där man kan stämma av fråga för fråga att man har de rutiner och arbetssätt på plats som krävs enligt reglerna.

Boka en utbildning!

Utbildningen OSA i praktiken hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och hur du kan jobba praktiskt md frågorna. Även som webbutbildning.

Lär dig mer om OSA

Här kan lära dig mer om vad organisatorisk och social arbetsmiljö är. Här finns också våra utbildningar, korta filmer, verktyg med mera.