Hoppa till huvudinnehållet

Planera och informera

Innan ni skickar ut enkäten till medarbetarna är det viktigt att planera och förankra arbetet med medarbetarundersökningen.

Förmedla enkätens syfte och upplägg till alla medarbetare, gärna muntligt vid ett möte. Ta hjälp av våra mallar för att göra en tidsplan.

På större arbetsplatser kan det vara lämpligt att bilda en arbetsgrupp med företrädare för både arbetsgivare och anställda, för planering och genomförande av enkäten. Om ni är en mindre arbetsplats och inte har behov av en arbetsgrupp, samverka direkt chef och skyddsombud.

Det krävs ofta flera möten eller ett längre möte för ta fram en handlingsplan med åtgärder. Det kan vara bra att dela upp arbetet på flera tillfällen, eftersom det kan vara krävande att diskutera och komma i mål med allt under en och samma dag. Men om det är lättare att hitta tid för ett längre möte än flera kortare går det också bra.

Läs mer om arbetet som följer efter att enkäten är gjord under Resultat och ¨åtgärder.

Enkäten ska genomföras i förtroende med dem som deltar. Därför är det viktigt att informera alla medarbetare om undersökningen i god tid. Berätta om syftet med enkäten, när den kommer att skickas ut samt hur och när den följs upp. Om man som anställd besvarar en enkät förväntar man sig återkoppling.

Ge gärna informationen muntligt på ett möte, så är det enklare för medarbetarna att ställa frågor.

Checklista om OSA

Nu finns en checklista om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, där man kan stämma av fråga för fråga att man har de rutiner och arbetssätt på plats som krävs enligt reglerna.

Boka en utbildning!

Utbildningen OSA i praktiken hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och hur du kan jobba praktiskt md frågorna. Även som webbutbildning.

Lär dig mer om OSA

Här kan lära dig mer om vad organisatorisk och social arbetsmiljö är. Här finns också våra utbildningar, korta filmer, verktyg med mera.