Hoppa till huvudinnehållet

Anestesigaser

Endast den som har tillräckliga kunskaper om riskerna med arbetet och vilka åtgärder som behövs får arbeta med anestesigas (narkosgas). Det finns inga formella krav på utbildning. I praktiken är utbildning ett sätt att se till att alla som berörs har kunskaper om:

  • Arbetsmetoder som ger så låg exponering för anestesigaser som möjligt.
  • Skötsel och underhåll av utrustningen.
  • Korrekt kontroll av täthet.
  • Eliminering av läckage.
  • Överskottsutsugets och punktutsugets funktion och kontroll av deras kapacitet.
  • Ventilationens betydelse och funktion.
  • Hantering av vätskeformigt anestesimedel vars ånga är avsedd för inandning.
  • Skyddsåtgärder.

Det är lämpligt att anordna återkommande utbildning så att kunskaperna inte glöms bort.

Särskilt utbildningsbehov finns vid byte av personal och arbetsplats, vid anställning av vikarier, vid införande av ny utrustning och nya preparat samt vid ändrade rutiner.

Lagar och förordningar

Hitta på sidan