Hoppa till huvudinnehållet

Speciella krav - kemiska produkter och ämnen

Det finns ett omfattande regelverk för ämnen som innebär särskilda risker. För vissa kemiska produkter och ämnen finns särskilda krav

  • Åtgärder
  • Utbildning eller kunskaper
  • Medicinska kontroller eller läkarundersökningar
  • Mätning av luftföroreningar

Akrylater och cyanoakrylater (används vid tillverkning av akrylatplast, i lim och UV-härdande akrylatlack)

Allergiframkallande ämnen

Anestesigaser

Asbest

Bekämpningsmedel

Bly

Cancerframkallande och reproduktionsstörande ämnen

CFC (klorfluorkolväten)

Cytostatika

Diisocyanater och polyuretan

Diisocyanater som bildas vid heta arbeten

Eldfasta fibrer, specialfibrer och kristallina fibrer

Epoxi

Etylenoxid

Formaldehyd, formaldehydhartser och syrahärdande lacker

Kadmium

Kvarts

Mineralull och glasfibrer

Motorbränsle

Oljor

PCB, se under Sanering för råd om arbetsmiljö för säker sanering av fogmassor

Styren för tillverkning av armerad esterplast

UV-härdande akrylatlacker och -färger

Hitta på sidan