Hoppa till huvudinnehållet

Speciella krav för vissa verksamheter och yrken

För vissa verksamheter som innebär särskilda risker, finns det regler om hur arbetet ska göras. Det gäller för

Blybatterier

Frisörer

Gasflaskor

Laboratoriearbete

Slutna utrymmen

Smältsvetsning och termisk skärning

Många andra verksamheter innebär särskilda risker. Vid dessa arbeten krävs därför särskilda åtgärder. I KemiGuiden finns information om några få vanliga eller särskilt riskfyllda arbeten.

Flytgödsel

Oorganisk ytbehandling

Sanering av PCB (länk till extern webbplats, se under Sanering, Fogmassor)

Sprutmålning

Här finns också information särskilt för leverantörer och återförsäljare.

Fler tips finns under Åtgärder.

Lagar och förordningar

Arbetsmiljöverket har upphävt föreskrifter om laboratoriearbete, oorganisk ytbehandling, sprutmålning och flytgödsel. Det innebär inte att kraven på dessa verksamheter minskar. Motsvarande krav finns normalt i andra, mer generella föreskrifter som AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har därför valt att ha kvar information om dessa verksamheter i KemiGuiden.

 

Hitta på sidan