Hoppa till huvudinnehållet

Speciella krav vid vissa typer av arbeten

För vissa typer av arbeten som innebär särskilda risker, finns det regler om hur de ska göras. Det gäller för

Blybatterier

Gasflaskor

Laboratoriearbete

Slutna utrymmen

Smältsvetsning och termisk skärning

Flytgödsel

Oorganisk ytbehandling

Sanering av PCB (länk till extern webbplats, se under Sanering, Fogmassor)

Sprutmålning

Här finns också information särskilt för leverantörer och återförsäljare.

Fler tips finns under Åtgärder.

Lagar och förordningar

Arbetsmiljöverket har upphävt föreskrifter om laboratoriearbete, oorganisk ytbehandling, sprutmålning och flytgödsel. Det innebär inte att kraven på dessa verksamheter minskar. Motsvarande krav finns normalt i andra, mer generella föreskrifter som AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har därför valt att ha kvar information om dessa verksamheter i KemiGuiden.

 

Hitta på sidan