Hoppa till huvudinnehållet

Smältsvetsning och termisk skärning

Vid svetsning och skärning bildas luftföroreningar som innehåller hälsofarliga ämnen. Dessa ämnen kan ge besvär och sjukdomar i andningsorganen. Felaktigt utfört svetsnings- och skärningsarbete kan också orsaka brand eller explosion.

Tips och råd om hur man skapar en bra arbetsmiljö vid svetsning finns på webbplatsen Svetsa Rätt.

Åtgärder för allt arbete med smältsvetsning och termisk skärning

 • Kontrollera att svets- och skärutrustningens slangar, packningar, ventiler etc. är felfria och försedda med bakslagsspärr. Svetsbrännare ska ha backventil mellan svetshandtag och slang. Se till att skyddshandske och eventuell avstängningsnyckel finns tillgänglig.
 • Se till att det finns skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner vid svetsning och skärning. Arbetsinstruktionerna kan bland annat innehålla instruktioner om att:
  • städa arbetsplatsen före svetsning och skärning och ta bort allt brännbart material, som skräp och damm. Vattna och skydda eller täta hål och springor i golv och väggar före svetsning.
  • skärma av svets- och skärningarbetsplatser med exempelvis draperier eller flyttbara skärmar vid behov
  • ha brandsläckarmaterial som brandsläckare, filtar och värmeisolerad handske nära till hands vid svetsning och skärning
  • ställa tillbaka brännare, personlig skyddsutrustning och gasflaskor på sin plats efter avslutat arbete.
 • Särskilda skyddsinstruktioner kan behövas vid svetsning av lackerade material. Om lacken innehåller polyuretan bildas det diisocyanater vid svetsning och skärning, och då krävs särskilda åtgärder. 
 • Använd effektiva punktutsug för att ta bort svetsrök ur andningszonen. För MIG-svetsning finns en mycket effektiv svetspistol med integrerat utsug, se webbplatsen Svetsa Rätt.
 • Hantera gasflaskorna på rätt sätt. Se Gasflaskor.
 • Använd rätt personlig skyddsutrustning. Se Personlig skyddsutrustning.

Behållare som innehållit brandfarlig vätska

 • Arbetstillstånd ska finnas vid svetsning i behållare eller tank som innehållit brännbar vätska. 
 • Rengör behållaren noga exempelvis genom att blåsa den med ånga i 15 min. eller rengör behållaren med vatten och håll den vattenfylld under svetsarbetet.
 • Se till att behållaren är väl ventilerad innan arbetet påbörjas och att ventilationen fortsätter tills arbetet avslutats.

Trånga och dåligt ventilerade utrymmen

 • Använd fläktmatat andningsskydd eller tryckluftsmask.
 • Ordna särskild tillförsel av friskluft om det behövs.
 • Använd inte syrgas för att förbättra luftkvalitén eftersom syre kan samlas i kläderna så att de lätt antänds exempelvis av svetsloppor.
Hitta på sidan