Hoppa till huvudinnehållet

Gasflaskor

Gasflaskor kan orsaka olyckor om de hanteras felaktigt. Ofta innehåller gasflaskorna gaser som kan tränga undan luftens syre eller som är giftiga. Därför är det viktigt att gasflaskor hanteras på ett säkert sätt.

 • Se till att gasflaskorna och deras ventiler (kranen) inte utsätts för slag. Säkra gasflaskorna, till exempel genom att kedja fast dem, så att de inte kan falla eller rulla.
 • Förvara gasflaskor i torra, svala och väl ventilerade lokaler. Se till att fyllda och tömda flaskor, liksom flaskor för olika gaser, förvaras åtskilt.
 • Observera att gasflaskor inte ska förvaras tillsammans med lättantändliga ämnen.
 • Kontrollera att ventilutlopp från gasflaskor med brandfarlig, frätande eller giftig gas (till exempel svavelväte) har två reglage för att öppna och stänga gasflaskan De ska dels ha en tätpropp som hindrar läckage genom ventilen och dels separata avstängningsventiler.
 • Kontrollera att varningsskylt för gasflaskor finns uppsatt på dörren till förvaringslokalen.
 • Enstaka gasflaskor med några enstaka liter av ren gas (som rimligen inte kan leda till ökad risk för ohälsa eller olycksfall) får transporteras i bagageutrymme.
 • Skåpbil, kombibil eller vanlig personbil som saknar särskilt avgränsat utrymme med separat ventilation bör normalt inte användas för transport av gas.
 • Vid transport i bil, kontrollera att 1 000 riskpoängs-bestämmelserna inte överskrids. Varje godsdeklaration som följer med gasflaskorna vid leverans innehåller antalet poäng för den levererade gasen.
 • Rök inte i bilen.
 • Ta med godsdeklaration, brandsläckare och avsändarintyg. Kontrollera att etiketter eller transportkort sitter fast på gasflaskan.
 • Hantera gasflaskorna varsamt samt skydda dem mot uppvärmning. Kontrollera att ventilen är stängd och att skyddsmutter samt huv eller kåpa är påsatta. Kondenserade gaser (till exempel propan och ammoniak) med säkerhetsventil får ej transporteras liggande!
 • Använd gaskärra för lyft eller transport av gasflaskor till bilen. Tänk på att en 10 l flaska väger cirka 20 kg. Ta med gaskärran om ni har plats i bilen!
 • Kontakta gasleverantören om ni behöver mer information för transport av gasflaskor.
 • Anlita transportföretag om ni behöver transportera många flaskor.
 • Om olyckan är framme, till exempel vid brand i samband med krock, ska flaskorna föras till en säker plats om det inte innebär några risker för dig. Ring polisen och brandkåren och håll allmänheten borta från olycksplatsen.

Lagar och förordningar

Regler om gasflaskor finns i föreskriften AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar. Där finns också regler om hur tunga gasflaskor ska transporteras. Särskilda regler för gasflaskor som innehåller brandfarlig gas, t ex acetylen, finns i MSBFS 2020:1.

Hitta på sidan