Hoppa till huvudinnehållet

Åtgärder

För att minska de kemiska riskerna, kan man behöva vidta åtgärder. Det finns många olika typer av åtgärder som höjer säkerheten och minskar risken att skadas vid arbete med kemiska produkter och ämnen.

Utbyte av farliga kemiska produkter och ämnen

Åtgärder mot luftföroreningar

Minskning av luftföroreningar till andra på arbetsplatsen

God hygien

Personlig skyddsutrustning

Ögonspolning och nöddusch

Medel för hudrengöring och hudvård