Hoppa till huvudinnehållet

Utbyte av farliga kemiska produkter och ämnen

Ofta kan man minska riskerna genom att byta ut en kemisk produkt mot en mindre farlig produkt. Ibland kan man också förändra så att den kemiska produkten inte längre behövs. Att byta ut särskilt farliga kemiska produkter är ofta den bästa åtgärden för att minska riskerna.

Vissa speciellt farliga kemiska produkter (som innehåller cancerframkallande och reproduktionsstörande ämnen) får bara användas om man visat att det inte är tekniskt möjligt att ersätta produkten med andra kemiska produkter som innebär en mindre risk för ohälsa eller olycksfall.

Att byta ut farliga kemiska produkter och ämnen

Enklast är att ta fasta på tips från exempelvis kolleger, leverantörer eller branschtidningar. Man kan också själv undersöka vilka alternativ som finns. Det tar lite mer tid, men gör man på rätt sätt kan man komma fram till mycket bra lösningar. Det är viktigt att inte bara försöka byta till en liknande kemisk produkt, för då får man oftast liknande risker med på köpet, utan att se över hela arbetssättet.

Läs mer om hur man kan gå tillväga:

Vilka kemiska produkter är det viktigast att byta ut?

Exempel på utbyten av kemiska produkter

En systematisk metod för att byta ut farliga kemiska produkter och ämnen

Kontroll av att de utbyten som gjorts eller planeras ger ett bra resultat 

Lagar och förordningar

Regler om utbyte av kemiska ämnen finns i SFS 1998:808 Miljöbalken, 2 kap, 6 § och i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.

Hitta på sidan