Hoppa till huvudinnehållet

Utbyte av farliga kemiska produkter och ämnen

Att byta ut särskilt farliga kemiska produkter är ofta den bästa åtgärden för att minska riskerna i verksamheten. I flera lagstiftningar finns det även som ett krav:

  • I Miljöbalken finns krav på att byta ut hälso- och miljöskadliga kemikalier till mindre skadliga om sådana finns och det är ekonomiskt rimligt.
  • I föreskriften Kemiska arbetsmiljörisker finns krav på att välja kemiska produkter och material som ger så små risker som möjligt vid hanteringen.
  • EU-förordningen REACH har regler om begränsning och tillståndskrav för ämnen.
  • Nationella begränsningar och förbud kan också finns för olika ämnen.
    Läs mer på Kemikalieinspektionen.
  • Det som är bäst att göra är att ändra processen så att den kemiska produkten inte behövs längre. Går inte det kan riskerna minskas genom att byta ut en kemisk produkt mot en mindre farlig produkt.

Att byta ut farliga kemiska produkter och ämnen

Enklast är att ta fasta på tips från exempelvis kolleger, leverantörer eller branschtidningar. Man kan också själv undersöka vilka alternativ som finns. Det tar lite mer tid, men gör man på rätt sätt kan man komma fram till mycket bra lösningar. Det är viktigt att inte bara försöka byta till en liknande kemisk produkt, för då får man oftast liknande risker med på köpet, utan att se över hela arbetssättet.

Läs mer om hur man kan gå tillväga:

Vilka kemiska produkter är det viktigast att byta ut?

Exempel på utbyten av kemiska produkter

En systematisk metod för att byta ut farliga kemiska produkter och ämnen

Kontroll av att de utbyten som gjorts eller planeras ger ett bra resultat 

Lagar och förordningar

Regler om utbyte av kemiska ämnen finns i SFS 1998:808 Miljöbalken, 2 kap, 6 § och i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.

Hitta på sidan