Hoppa till huvudinnehållet

Viktigast att byta ut

En kemisk produkt kan bestå av ett eller flera ämnen. När man ska utvärdera en produkt som innehåller flera ämnen behöver man göra en bedömning av de ingående ämnena. Ämnen som är begränsade eller kräver tillstånd enligt REACH måste kontrolleras och beroende på om er verksamhet omfattas av begränsningen eller tillståndskravet kan det vara nödvändigt att byta ut den kemiska produkten, alternativt fråga leverantören om det går att byta ut det ämnet i produkten mot ett mindre farligt ämne.

Kemiska produkter som man ska byta ut i första hand innehåller ämnen med någon eller några av följande egenskaper:

  • Cancerogen i kategori 1
  • Mutagen i kategori 1
  • Reproduktionsstörande i kategori 1

Produkter som innehåller utfasningsämnen eller uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt Kemikalieinspektionens PRIO-guide är också prioriterade att bytas ut, framförallt om produkten är klassificerad som det ingående utfasningsämnet