Hoppa till huvudinnehållet

Kontroll av utbyten

När en kemisk produkt eller ämne ska eller har bytts ut bör man kontrollera att utbytet ger bra resultat.

Kontrollera följande:

  • Har ni fått bra information om riskerna för människa och miljö med den nya produkten?

Bäst är om produkten använts under lång tid, för då brukar man ha god kunskap om risker och hur man skyddar sig. Ibland använder man nya kemiska ämnen som ersättning för gamla, och riskerna med dessa nya ämnen kan vara dåligt kända. Det är svårt för ett enskilt företag att bedöma hur bra eller dålig informationen om riskerna med ett ämne är. Då kan man behöva ta hjälp av en expert, till exempel från företagshälsovården, en yrkes- och miljömedicinsk klinik eller någon annan kunnig person.

  • Har ni i samband med att ni bytt en kemisk produkt eller ämne också ändrat på verksamheten? Måste ni ändra arbetsrutiner på grund av att den nya kemiska produkten eller ämnet inte har samma egenskaper som den gamla?

Om ni också ändrat ert arbetssätt eller era produktionsmetoder kan det behövas en bredare utvärdering av den nya kemiska produkten eller ämnet. Gör så här:

Tala med dem som använder eller ska använda den nya kemiska produkten/ämnet och ta reda på vad som görs annorlunda. Det gäller både utrustning och arbetsmetoder.

Undersök vad dessa förändringar betyder för arbetsmiljön och miljön. Se över helheten. I helheten ingår till exempel kemiska risker, om buller, om nya arbetssätt kan slita på kroppen och om ventilationen behöver förbättras. Miljön kan handla om luft- och vattenföroreningar eller hur man tar hand om avfall.

  • Behövs några åtgärder för att minska eventuella nya problem som uppkommit eller för att minska riskerna med gamla välkända problem?

Prioritera de allvarligaste problemen. Enklast är om ni kan rätta till det som måste göras omedelbart. I annat fall behövs en plan för när och hur åtgärder ska vidtas.

Lagar och förordningar

Regler om utbyte av kemiska ämnen finns i SFS 1998:808 Miljöbalken, 2 kap, 6 §, och i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

Hitta på sidan