Hoppa till huvudinnehållet

Personlig skyddsutrustning

När andra åtgärder inte räcker till, behövs personlig skyddsutrustning. För att den personliga skyddsutrustningen ska ge ett bra skydd måste den dels användas rätt, dels vara av rätt typ som ger ett bra skydd mot de kemiska produkter och ämnen man kommer i kontakt med.

I säkerhetsdatabladet, avsnitt 8 (Begränsning av exponeringen/personligt skydd), ska det finnas uppgift om vilken personlig skyddsutrustning som kan behövas och vilka typer av handskmaterial eller andningsskydd som skyddar mot produkten eller ämnet.

Läs mer

Andningsskydd

Skyddshandskar

Skyddsglasögon och visir

Lagar och förordningar

Regler om personlig skyddsutrustning finns i AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning och i EU-förordningen om personlig skyddsutrustning 2016/425.

I AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker,16 §, sägs att personlig skyddsutrustning ska användas när inga andra åtgärder fungerar eller inte ger ett tillräckligt bra skydd. I riskbedömningen ska det enligt § 40 dokumenteras om och när personlig skyddsutrustning ska användas.

Hitta på sidan