Hoppa till huvudinnehållet

Skyddsglasögon och visir

Ögonskydd i form av korgglasögon, glasögon med sidoskydd eller visir är lämpliga vid arbete med farliga ämnen som kan ge ögonskada. Det är viktigt att ögonskyddet anpassas efter risken vid den aktuella kemikaliehanteringen. Tänk på följande:

  • Ögonskydd ska sluta tätt mot ansiktet.
  • Ögonskydd ska ha bra passform och vara bekväma.
  • Ögonskydd ska vara utformade så att de inte försämrar sikten.
  • Det är olämpligt att använda kontaktlinser i dammiga miljöer eller vid stänkrisk. Vid stark värmestrålning kan linsvätskan torka och kontaktlinsen fastna i ögat.
  • Byt ut ögonskydd som har repor eller nötningsskador, som har missfärgats eller som har blivit sladdriga.

Lagar och förordningar

Regler om personlig skyddsutrustning finns i AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning och i EU-förordningen om personlig skyddsutrustning 2016/425.

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, 16 §, sägs att personlig skyddsutrustning ska användas när inga andra åtgärder fungerar eller inte ger ett tillräckligt bra skydd. I riskbedömningen ska det enligt § 40 dokumenteras om och när personlig skyddsutrustning ska användas. I § 28 anges att ögonskydd ska användas om det finns risk att ögonen skadas av något kemiskt ämne.

Hitta på sidan