Hoppa till huvudinnehållet

Andningsskydd

Andningsskydd ska användas på ett sådant sätt att de ger bra skydd mot luftföroreningar och inte bara falsk trygghet.

  • Andningsskydd måste ha rätt sorts filter för att skydda mot de luftföroreningar man utsätts för. Gasfilter skyddar inte mot partiklar och partikelfilter skyddar inte mot gaser. Kolfilter skyddar mot vissa gaser, men inte mot alla. Ibland måste man ha kombinationsfilter för att skydda sig mot den blandning av luftföroreningar som kan förekomma. Leverantören kan hjälpa till att välja rätt filter.
  • Det känns ofta tungt och varmt att arbeta med andningsskydd. Därför är det viktigt att välja skydd som upplevs så bekväma som möjligt. Fläktmatade andningsskydd är bekvämare att använda än de utan fläkt. Om arbetet är tungt är det speciellt viktigt att använda fläktmatat andningsskydd.
  • Var och en som behöver använda andningsskydd ska ha ett personligt utprovat skydd. Det är viktigt eftersom ett och samma skydd inte passar alla. Exempelvis varierar ansiktsformen mellan olika personer. Om ett tätsittande andningsskydd ska användas behöver en individuell täthetsprovning utföras. Läs mer på av.se.
  • Den som har skägg ska inte använda hel- eller halvmask. Masken sluter inte tätt mot ansiktet och då läcker förorenad luft in under masken.
  • De flesta andningsskydd innehåller filter som behöver bytas regelbundet. Byts inte filtret kan det bli onödigt tungt att andas (om det är partikelfilter), eller så slutar andningsskyddet att fungera och den förorenade luften går rätt igenom filtret. Rengör därför andningsskyddet regelbundet.
  • För den som har ett mycket tungt arbete kan andningsskydd ge en falsk säkerhet. Det beror på att man behöver andas så mycket att luftflödena blir högre än skyddet är konstruerat för. Då kan det börja läcka in förorenad luft. Dessutom är det extra tungt att arbeta med andningsskydd på sig. Bäst är då om man kan arbeta i ett lugnare tempo, så att arbetet inte blir lika tungt.

Mer tips och råd om inköp, användning och underhåll av andningsskydd finns på Arbetsmiljöverkets hemsida om andningsskydd. 

Lagar och förordningar

Regler om personlig skyddsutrustning finns i AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning och i EU-förordningen om personlig skyddsutrustning 2016/425.

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, 16 §, sägs att personlig skyddsutrustning ska användas när inga andra åtgärder fungerar eller inte ger ett tillräckligt bra skydd. I riskbedömningen ska det enligt § 40 dokumenteras om och när personlig skyddsutrustning ska användas.

Hitta på sidan