Hoppa till huvudinnehållet

God hygien

Åtgärder som bidrar till god hygien:

  • Den som arbetar med kemiska produkter ska ha möjlighet att hålla god hygien, till exempel genom tillgång till tvättmöjligheter.
  • Om man får kemikalier på huden ska man tvätta sig snarast, om det finns risk för att huden skadas eller för någon annan påverkan på hälsan.
  • Om kläder blir förorenade av kemiska produkter ska kläderna bytas omgående, innan skada uppkommer och innan ämnena sprids från kläderna.
  • Förvara eller ät inte mat på ställen där farliga kemiska produkter används om det finns risk för att maten förorenas av kemikalier.
  • Rök inte och snusa inte där det finns kemiska produkter. Om man har kemikalier på händerna kan man få i sig dem med cigarettröken eller snuset.

Lagar och förordningar

Regler om hygien vid arbete med kemiska produkter och ämnen finns i AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, §§ 36 och 73.

Hitta på sidan