Hoppa till huvudinnehållet

Viktiga rutiner

Ett säkert arbete med kemiska produkter och ämnen bygger på att man vet vilka kemiska ämnen som finns, används eller bildas på arbetsplatsen, att man känner till riskerna med dem och vet hur man ska skydda sig. Läs mer nedan om de rutiner som måste fungera och exempel på hur ni kan lägga upp rutinerna.

Gallring av kemiska produkter och ämnen

Märkning av kemiska produkter

Säkerhetsdatablad

Kunskap om risker

Kemikalieförteckning

Riskbedömning för kemiska riskkällor

Arbets- och skyddsinstruktioner

Inköp av kemiska produkter och ämnen

Förvaring

Uppföljning

Skyltning

Lagar och förordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker handlar om vilka rutiner som ska finnas i företag som arbetar med farliga ämnen. Farliga ämnen är bl a de ämnen som är märkta med faropiktogram.

Hitta på sidan