Hoppa till huvudinnehållet
E-handeln stängd på grund av uppgradering

Just nu går det inte att köpa utbildningar, webbutbildningar eller böcker i vår e-handel. Det går inte heller registrera sig på flertalet kostnadsfria webbutbildningar. Onsdagen den 30 november är uppgraderingen klar och köp och registrering fungerar som vanligt igen. Läs mer

Dessa rutiner måste fungera

Ett säkert arbete med kemiska produkter och ämnen bygger bl a på att man vet vilka kemiska ämnen som finns och används på arbetsplatsen, känner till riskerna med dem och vet hur man ska skydda sig. Läs mer nedan om de rutiner som måste fungera och exempel på hur ni kan lägga upp rutinerna.

Börja med att gallra ut kemiska produkter och ämnen som inte behövs/används

Märkning av kemiska produkter

Säkerhetsdatablad

Kunskap om risker

Förteckning

Riskbedömning

Kunskap om skyddsåtgärder

Inköp av kemiska produkter och ämnen

Förvaring

Uppföljning av besvär, tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar som beror på kemiska produkter eller ämnen

Lagar och förordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker handlar om vilka rutiner som ska finnas i företag som arbetar med farliga ämnen. Farliga ämnen är bl a de ämnen som är märkta med faropiktogram.

Hitta på sidan