Hoppa till huvudinnehållet

Arbets- och skyddsinstruktioner

Arbetar man med farliga ämnen eller med farligt avfall finns det risk att skadas om man arbetar på fel sätt eller inte använder rätt skyddsutrustning. Därför ska det finnas arbets- och skyddsinstruktioner som beskriver

  • hur man ska arbeta och hur man ska skydda sig
  • vilka förberedelser som krävs för att arbetet ska göras säkert
  • vad man ska göra när arbetet avslutas
  • vad som ska göras om det händer en olycka (till exempel om det blir ett tillfälligt spill eller om första hjälpen behövs).

Är instruktionerna omfattande, bör de skrivas ner och finnas tillgängliga vid arbetsplatsen. Om instruktionerna är enkla, räcker det med muntlig information. Det är viktigt att också den som tillfälligt ska göra jobbet tar del av och följer instruktionerna.

I säkerhetsdatabladen, avsnitt 8, finns allmän information om hur man ska skydda sig. I avsnitt 7, 10 och 13 finns också information om hur man ska arbeta med produkterna eller ämnena. Använd säkerhetsdatabladen som underlag för arbets- och skyddsinstruktioner.

Om arbetet varierar så mycket att det inte går att i förväg beskriva hur man ska arbeta, är det viktigt att den som utför arbetet har goda kunskaper och kan bedöma riskerna och vilka skyddsåtgärder som krävs. Han eller hon behöver också kunna göra en egen riskbedömning. För att en eller flera anställda tillsammans ska kunna utforma egna arbets- och skyddsinstruktioner, krävs att de har god kunskap om risker och skyddsåtgärder. Dessutom måste tid avsättas för planering av säkerhetsarbetet så att man kan bedöma riskerna. Vidare måste den anställde själv kunna besluta om åtgärder och kunna diskutera mer omfattande åtgärder med sin chef.

Chefen har alltid ansvaret för att se till att säkerhetsarbetet fungerar, oavsett vem som ska sköta det praktiska arbetet.

Fördjupad information

 

Lagar och förordningar

Regler om arbets- och skyddsinstruktioner finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, §§ 11, 13 och 36 (de kallas där för hanterings- och skyddsinstruktioner).

Regler om första hjälpen och krisstöd finns i AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd.

Hitta på sidan