Hoppa till huvudinnehållet

Hanterings- och skyddsinstruktioner

Hanterar man farliga ämnen eller farligt avfall finns det risk att skadas om man arbetar på fel sätt eller inte använder rätt skyddsutrustning. Därför ska det finnas hanterings- och skyddsinstruktioner som beskriver

  • hur man ska arbeta och hur man ska skydda sig
  • vilka förberedelser som krävs för att arbetet ska göras säkert
  • vad man ska göra när arbetet avslutas
  • vad som ska göras om det händer en olycka (till exempel om det blir ett tillfälligt spill eller om första hjälpen behövs).

Är instruktionerna omfattande, bör de skrivas ner och finnas tillgängliga vid arbetsplatsen. Om instruktionerna är enkla, räcker det med muntlig information. Det är viktigt att också den som tillfälligt ska göra jobbet tar del av och följer instruktionerna. Om instruktionerna innehåller sådant som är svårt att följa, till exempel för att det blir för stressigt eller obekvämt, bör ni se över arbetet så att instruktionerna blir lättare att följa.

I säkerhetsdatabladen, avsnitt 8, finns allmän information om hur man ska skydda sig. I avsnitt 7, 10 och 13 finns också information om hur man ska arbeta med produkterna eller ämnena.

Fördjupad information

Skriftliga instruktioner

Exempel skriftlig instruktion - sprutmålning

Kontroll av kunskap

 

Lagar och förordningar

Regler om arbets- och skyddsinstruktioner finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, §§ 11, 13 och 36 (de kallas där för hanterings- och skyddsinstruktioner).

Regler om första hjälpen och krisstöd finns i AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd.

Hitta på sidan