Hoppa till huvudinnehållet
Prevents enkäter i nytt format

Har du skickat ut enkäten till dina medarbetare 4 december eller tidigare behöver ni få in svar senast 18 december. Ni kan se och ladda ner resultatet till och med 15 januari 2024. Till Prevents nya enkäter

Ett exempel: Skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner för sprutmålning

Instruktioner behövs särskilt för

  • högtryckssprutning
  • elektrostatisk sprutning
  • pulversprutning

Instruktionerna kan exempelvis innehålla hur hantering av färger/lösningsmedel ska skötas, brand- och explosionsförebyggande åtgärder, användning/skötsel av personlig skyddsutrustning, städrutiner etc. Det är också lämpligt att ha med ett tidsschema för bl a

  • rengöring av sprutbox
  • byte av torrfilter
  • kontroll och injustering av vattennivå och kemikaliehalt i våtfilterbox
    rengöring av ventilationskanaler och fläktar
  • kontroll av luftflöden, hastigheter och tryckfall
  • kontroll av jordanslutningar

Lagar och förordningar

Regler om skriftliga arbetsinstruktioner finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.

Hitta på sidan