Hoppa till huvudinnehållet

Exempel skriftlig instruktion - sprutmålning

Instruktioner behövs särskilt för

  • högtryckssprutning
  • elektrostatisk sprutning
  • pulversprutning

Instruktionerna kan exempelvis innehålla hur hantering av färger/lösningsmedel ska skötas, brand- och explosionsförebyggande åtgärder, användning/skötsel av personlig skyddsutrustning, städrutiner etc. Det är också lämpligt att ha med ett tidsschema för bl a

  • rengöring av sprutbox
  • byte av torrfilter
  • kontroll och injustering av vattennivå och kemikaliehalt i våtfilterbox
    rengöring av ventilationskanaler och fläktar
  • kontroll av luftflöden, hastigheter och tryckfall
  • kontroll av jordanslutningar

Lagar och förordningar

Regler om skriftliga arbetsinstruktioner finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.

Hitta på sidan