Hoppa till huvudinnehållet

Vad är en riskbedömning och vad gäller för kemiska risker?

Det är en bedömning av risken att skadas när man arbetar med exempelvis en kemisk produkt eller ett ämne som har bildats (så kallad kemisk riskkälla). Riskbedömningen används för att avgöra om det sätt som ett arbete görs på är tillräckligt säkert, eller om det behövs åtgärder som minskar risken.

Tänk på att risken beror på flera olika faktorer:

  • Hur man arbetar med produkten eller ämnet och hur mycket man kommer i kontakt med den.
  • På vilket sätt man kommer i kontakt med produkten eller ämnet – hudkontakt, inandning eller via munnen.
  • Den kemiska produktens eller ämnenas inneboende egenskaper.
  • Hur lång tid och hur ofta man exponeras, det vill säga kommer i kontakt med den kemiska produkten eller ämnet.
  • Hur stor risken är för olyckor där exponeringen tillfälligt kan bli mycket högre än normalt (exempelvis vid tillfälliga spill eller utsläpp).

Vad behöver riskbedömas?
Hur gör man en riskbedömning?
Kontroll av om riskbedömningen är tillräckligt bra

Lagar och förordningar

Övergripande krav på riskbedömning finns i:

Hitta på sidan